Leeuwarden

Leeuwarden

Leeuwarden is een fantastische stad om te wonen en telt ruim 100.000 inwoners. Dankzij de ijzersterkte economische infrastructuur en een uitstekend ondernemersklimaat vestigen bedrijven en startups zich graag in Leeuwarden. De Friese hoofdstad doet op dit punt zeker niet onder voor de grote steden in de randstad. Integendeel zelfs. In Leeuwarden is nog steeds ruimte, unieke bedrijfslocaties, goede bereikbaarheid en liggen de huurprijzen voor bedrijven vele malen lager dan de Randstad. De binnenstad,  Winkelcentrum “De Centrale” met uitstekende parkeer gelegenheden als parkeer garages en parkeer terreinen hebben een hoog aanzien in geheel Friesland en daarbuiten. De industrie terreinen “De Hemrik”, “De Zwette” en “Energiecampus” bieden enorme mogelijkheden voor ondernemers en industrie. Het WTC Expo is een uitstekende plek voor beurzen en evenementen. De verdere ontwikkeling van het gebied rondom het WTC zal in de toekomst veel bedrijvigheid tot stand brengen door de komst van het voetbal stadion van Sport Club Cambuur. Ook is de Elfsteden IJshal in dit gebied gevestigd.

Enkele campussen die zich de afgelopen jaren in Leeuwarden hebben aangetrokken zijn

Water Campus: Water Campus Leeuwarden is het knooppunt van de Nederlandse watertechnologiesector, en heeft de ambitie deze sector verbindende rol te vervullen voor heel Europa.

Water Campus organiseert samenwerking tussen (inter) nationale bedrijven. Kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector, teneinde synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau en om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken. Water Campus biedt naast deze samenwerkingsfunctie een unieke onderzoek infrastructuur en is daarmee een ontmoetingsplaats van wetenschappers en bedrijven uit geheel Europa. De internationale samenwerking , die vanuit Water Campus Leeuwarden wordt georganiseerd en gestimuleerd, leidt tot kennis, talent en ondernemerschap waarmee bijgedragen wordt aan het oplossen van wereldwaterproblemen.

Energie Campus: Een gebied waar kennis, experimenten, innovatie en productie op het gebied van duurzame energie samenkomen: Een initiatief van Friese ondernemers koninklijke Oosterhof Holman en Kwadraat. Het plan voor de Energie Campus is uniek in Friesland en heeft een duidelijke eigen identiteit. De provincie Fryslân heeft in maart 2017 groen licht gezet voor deze ontwikkeling. Op de Energie Campus komt ruimte voor duurzaam gerelateerde bedrijvigheid, evenals voor onderwijs- en kennisinstellingen. Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden wordt bovenop de voormalige stortlocaties Skinkeskâns gebouwd evenals een wateraccu en een aantal ingerichte plekken waar experimenten op het gebied van duurzame energie kunnen worden verricht.

Dairy Campus: De Zuivel Campus is een proefbedrijf en centrum voor wetenschappelijk onderzoek en praktijkonderwijs op het gebied van de melkveehouderij. In Leeuwarden locatie buitengebied “De Zwette” in de wijk Neilân & de Zwette is dit kenniscentrum opgezet. De Dairy Campus komt voort uit de proefboerderij Bosma Zathe. Tegenwoordig maakt de Dairy Campus deel uit van Wageningen University & Research. Alle activiteiten in het centrum zijn gericht op de ontwikkeling van duurzame zuivelproductie en verwerking.

Naast het uitstekende ondernemersklimaat en de kenniscentra is Leeuwarden met 17.000 studenten een studentstad. De hoge scholen NHL-Stenden en Van Hall Larenstein trekken jaarlijks veel studenten. NHL-Stenden is een internationale hoge school met wereldwijd vestigingen en wordt les gegevens in Leeuwarden aan studenten uit vele landen.

Strategisch bedrijfsadvies in Friesland

Het is voor een bedrijf van belang om de missie, visie en strategie van de organisatie voortdurend helder onder ogen te houden. Met behulp van de missie en visie kunnen realistische doelstellingen worden geformuleerd waarmee de strategie behaald moet gaan worden. Wanneer de strategie van een onderneming niet helder is, leidt dit tot onduidelijkheid met chaos en verkeerde keuzes als resultaat.

Ik help jouw onderneming met het formuleren van een realistische bedrijfsstrategie aan de hand van een duidelijk stappenplan. Het stappenplan zorgt ervoor dat je in korte tijd jouw strategie helder hebt waardoor je kunt bouwen aan een stabiele toekomst.

Heb je moeite met het opstellen van je bedrijfsstrategie? Dan help ik, zo nodig samen met de partners van Claassen, Moolenbeek & Partners, je graag om met onze methodiek een heldere strategie op te stellen voor de middellange termijn.

Ik spar graag met je om met behulp van de gedeelde kennis een helder kwalitatief ondernemingsplan te formuleren. Bij Claassen, Moolenbeek & Partners staat een efficiënte samenwerking centraal en we schrijven in ongeveer 17 weken met jou en jouw staf een duidelijk ondernemingsplan.

 

Claassen, Moolenbeek & Partners adviseert bij bedrijfsopvolging en overnames. Het verkoop klaar maken van de onderneming (maximum termijn 5 jaar). Hierbij worden bedrijfskundige trends nauwlettend gevolgd. Waar nodig worden aanpassingen in de bedrijfsvoering aangebracht in overleg met de verkopende partij.

Financieel bedrijfsadvies in Friesland

Elke onderneming doorloopt een aantal fases gedurende een levenscyclus Elke fase kent haar eigen bedrijfsfinancieringen om de strategische doelen van de onderneming te kunnen bereiken. Een goede bedrijfsfinanciering zorgt ervoor dat de winstgevendheid van een onderneming aanzienlijk vergroot wordt (het zogenaamde hefboom effect).

Bij Claassen, Moolenbeek & Partners leveren we maatwerk en zorgen we dat we de juiste bedrijfsfinanciering voor jouw bedrijf realiseren. Wij hebben ruim 30 jaar ervaring van op het gebied van bedrijfsfinancieringen en hierdoor hebben we kennis van alle varianten. We zijn thuis in elk type bedrijfsfinanciering.

Bedrijfsadvies door een partner in Friesland

Ben je op zoek naar strategisch of financieel bedrijfsadvies voor jouw onderneming in Friesland? Dan ben je bij Claassen, Moolenbeek & Partners aan het goede adres.

Friesland kent veel MKB ondernemers, met allen dezelfde typische eigenschap!

“Net seure, mar dwaan” zegt men in Friesland!


Adres vestiging Leeuwarden

Stationskwartier, Snekertrekweg 1 – 204, 8912 AA Leeuwarden
088 – 2636710

Contactformulier