< p>

Komen nu zeven vette jaren? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Komen nu zeven vette jaren?

Deel deze pagina

14 september 2015Het economisch bureau van de ING heeft, samen met andere partijen uit de maatschappij zoals MKB Nederland, FNV- Jong, de ANBO en andere kennisinstellingen, nagedacht wat de economische uitdagingen zijn voor Nederland.

De uitkomsten heeft zij verwoord in een rapport met als Titel: Zeven vette Jaren? Met dit rapport wil het ING Economisch bureau de economie begrijpelijker maken, zodat u als ondernemer met deze kennis slimmere financiële beslissingen kunt nemen. Wat de ING betreft is dit rapport pas het begin en willen zij de probleemanalyse in de toekomst verder aanscherpen en uitbreiden.

Als conclusie stelt de ING uit deze Bètaversie dat de eerstkomende jaren er per saldo goed uit zien voor onze economie. Op langere termijn zien zij wel een aantal structurele factoren die de economie drukken zoals de vergrijzing en de snel veranderende wereld. Velen, zowel werknemers als ondernemers zullen moeite hebben om mee te komen.

In het de bètaversie van het rapport wordt eerst gekeken naar de vraagzijde van de economie en dan bezien op de korte termijn. De volgende thema’s worden nader toegelicht:

 • We lossen schulden af, dus consumeren we niet
 • We geven minder uit voor en door ons huis
 • We vergrijzen, dus hebben we minder te besteden
 • We vergrijzen, dus besteden we minder
 • We raken onze banen kwijt aan robots
 • We zien onze export terug vallen

Vervolgens gaat het onderzoek in op de langere termijn en dan vooral op de aanbodzijde. De volgende thema’s worden nader uitgediept:

 • We hebben niet genoeg handen
 • We hebben niet de goede mensen
 • We zijn uitgeleerd
 • We zien geen technologische doorbraken meer
 • We investeren te weinig in R&D
 • We investeren te weinig in fysiek kapitaal
 • We hebben te veel gedwongen ZZP-ers
 • Het MKB vormt geen groeimotor meer

U ziet het. Vele uitdagingen zijn er voor u als ondernemer voor zowel op de korte als op de lange termijn. Laat u professioneel bijstaan. Wij, als partners van Claassen, Moolenbeek & Partners, kunnen u helpen bij deze uitdagingen die u als ondernemer heeft door ze te onderkennen en met gerichte acties om te buigen in successen.