< p>

Kamerleden ondersteunen initiatief wet Kredietunies - Claassen, Moolenbeek en Partners

Kamerleden ondersteunen initiatief wet Kredietunies

Deel deze pagina

5 februari 2015

afbeelding copyright CM&P

Het dagblad van het Noorden meldt dat twee Kamerleden (uit het Noorden van het land) een initiatiefwet indienen met betrekking tot kredietunies. Kamerleden Agnus Mulder en Henk Nijboer komen dan wellicht uit hetzelfde gedeelte van het land, de politieke bloedgroep verschilt (CDA resp. PvdA). Hun visie op kredietunies is gelijk en helder. Ze pleiten voor een minder (streng) toezicht op de kredietunies in vergelijking met het toezicht op banken. Het gaat om kleinere kredietbedragen, de impact echter op werkgelegenheid kan groot zijn. Aldus deze politici. Lees hier het artikel op de site van VKN

Visie CM&P

Wat is een Kredietunie? Een kredietunie is een coöperatie van leden waar ondernemers enerzijds geld en kennis en ervaring inbrengen en anderzijds ondernemers geld vragen en graag gecoacht wensen te worden. Een Kredietunie is dus voor, door en met ondernemers. Allen zijn lid van de Kredietunie. Solidariteit is een van de hoekstenen voor het succes. Samen bereid zijn om rendement en risico met elkaar te delen, maar ook moeite doen om het kredietrisico te verkleinen. Kredietgevers en kredietnemers vormen een gemeenschappelijk belang. Kredietverlening vindt plaats op basis van solide financieringsaanvragen, maar ook persoonlijke gesprekken. Kredietverlening is een kwestie van vertrouwen en zeker niet alleen de uitkomst van ratio´s/kengetallen die uit het computersysteem komen. De leden van een kredietunie laten zich leiden door betrokkenheid met de economische bedrijvigheid in de regio of in een specifieke bedrijfstak. Het Kredietunie model waar Claassen, Moolenbeek & Partners volledig achter staat is het model zoals beschreven is door de Vereniging Kredietunies Nederland. (VKN; klik om naar de site te gaan) Het verstrekken van kredieten middels de coöperatieve gedachte. Natuurlijk is het mogelijk om naast het aanvragen van kredieten bij een Kredietunie een combinatie aan te gaan met bijv. banken en of een Crowdfunding platform. Het zogenaamd gestapeld financieren. Claassen, Moolenbeek & Partners heeft goede contacten met diverse partijen in de markt.