Investeringsplatform

Deel deze pagina

18 juni 2013Samen met verschillende betrokken partijen zijn wij momenteel de mogelijkheden aan het onderzoeken om de weg naar risicodragend kapitaal voor daartoe in aanmerking komende  MKB-bedrijven verder te vergroten, waardoor de financierbaarheid van het MKB wordt vergroot. Het idee is om een beter risicobeheer te realiseren door de risico’s over meerdere partijen te spreiden en deze te koppelen aan een gestructureerde monitoringfunctie op basis van de ervaringen en werkwijzen, die C, M & P de afgelopen jaren in de praktijk heeft opgedaan. We zullen u de komende maanden op de hoogte houden over de voortgang van dit platform.