< p>

Invest-NL: investeringen lostrekken waar kansen blijven liggen - Claassen, Moolenbeek en Partners

Invest-NL: investeringen lostrekken waar kansen blijven liggen

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
7 november 2017

Financiering MKB met overheidsteun

De economie in Nederland groeit en de begroting komt weer in balans. En zoals oud-minister Dijsselbloem aangeeft: “Het is nu zaak dat vast te houden en voldoende te investeren, zodat onze economie sterk blijft en we de omslag naar een duurzame economie gaan maken.” Om deze reden is investeringsinstelling Invest-NL dan ook opgericht. Hiermee wil het kabinet investeringen stimuleren op terreinen waar Nederland kansen laat liggen.

Wat is Invest-NL nu precies?

Bij Invest-NL kunnen ondernemers terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Door hiervoor één loket op te richten wordt ondernemers meer duidelijkheid geboden. Het wordt makkelijker gemaakt om projecten te financieren, omdat ondernemers een garantie ontvangen die hen investeringszekerheid biedt en worden geholpen met een exportkredietverzekering.

De Staat is de enige aandeelhouder en zal jaarlijks kapitaal storten. Vanaf 2017 wordt dit opgebouwd naar een ‘pot’ van 2,5 miljard euro. Het kabinet streeft ernaar om Invest-NL begin 2018 operationeel te hebben.

Alweer een kredietinstelling?

Nee, Invest-NL is juist complementair aan banken en pensioenfondsen en aan wat zij doen. Nog steeds is het zo dat bedrijven en projecten moeilijk aan financiering kunnen komen. Dit wordt met name veroorzaakt door onzekerheid over de verhouding risico en rendement, of door lange en onzekere terugverdientermijn bij (duurzame) investeringen.

Door gebruik te maken van bestaande instrumenten uit de financieringswereld en de kapitaalstorting van 2,5 miljard gaat Invest-NL deze problemen zoveel mogelijk tegen. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer financiering vanuit institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen die hun kapitaal weer (laten) beleggen, Europese fondsen en programma’s.

Invest nl Niet alleen binnen Nederland, maar ook internationaal

Aantal MKB dat gedeelte van bedrijf verkoopt fors gestegen
Invest-NL gaat zowel in binnen- als in het buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en indien nodig meefinancieren. Diverse Europese landen hebben al zo’n investeringsinstelling. Nederland volgt nu dit voorbeeld.

Om de internationale klimaat- en ontwikkelingsdoelen te halen zijn er de komende jaren grote investeringen nodig. Nederland heeft hiervoor de kennis en kunde, en kan andere landen helpen. Vaak lukt het niet financiering te vinden voor veelbelovende projecten, en dan met name in de ontwikkelingslanden. Invest-NL gaat bedrijven begeleiden bij het ontwikkelen van projecten en het vinden van financiering. Dat betekent: meer banen hier, en meer duurzame ontwikkeling daar.

Waar gaat Invest-NL zich op richten?

Globaal samengevat gaat Invest-NL zich op drie zaken concentreren:

  • In de eerste plaats gaat Invest-NL een belangrijke rol spelen bij risicovolle activiteiten binnen branches die snel veranderen, zoals energie, mobiliteit, digitalisering en ga zo maar door. Maar ook binnen het maatschappelijke domein zoals zorg, onderwijs en veiligheid.
  • Daarnaast gaat Invest-NL start- en scale-ups helpen. Deze innovatieve ondernemingen bevinden zich vaak nog in het beginstadium of staan op het punt daar uit te groeien. Maar zonder kapitaal natuurlijk geen (verdere) groei. Door bijvoorbeeld een belang te nemen in een fonds waaruit deze bedrijven kunnen putten kan Invest-NL durfkapitaal leveren. Maar ook kan zij zelf bijdragen aan (door)groeiende bedrijven.
  • Last but not least, wil Invest-NL internationale Nederlandse bedrijven helpen bij bijvoorbeeld export of bij buitenlandse investeringen. De nadruk ligt hierbij wel op wereldwijde vraagstukken. Daarom gaat de FMO (FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden) een joint venture aan met Invest-NL en wordt ook exportverzekeraar Atradius Dutch State Business aan Invest-NL verbonden.

bron: Rijksoverheid

Een adviseur die kennis en ervaring  heeft met financiering en investering voor MKB-ondernemers  geeft u snel en goed inzicht. Laat u bijstaan in dit traject. Auteur drs. ing Bart Lemmen, partner in Venray.

Afgestudeerd bedrijfskundige (Universiteit Nyenrode). Hij richt zich daarbij op de sectoren als industrie, groothandel en zakelijke dienstverlening. Heeft een generalistische inslag.

Bart Lemmen is partner in de regio Oost-Brabant en Noord Limburg. Hij houdt kantoor in Venray