Horeca financiering in crisistijd?? Natuurlijk wel!

Deel deze pagina

15 augustus 20132013: als je de kranten moet geloven is het schier onmogelijk om in bepaalde branche’s überhaupt nog een financiering te verkrijgen. Naast het commercieel vastgoed, lijkt de horecabranche volledig uit de gratie van de banken te liggen. Natuurlijk zijn er alternatieve financieringsbronnen te vinden, toch kan er nog steeds bancair ook nog gefinancierd worden.

Onze partner in Ede, dhr. Stef P. van der Klok MBA, had te maken met het volgende financieringsvraagstuk.

Een horecaondernemer had de mogelijkheid als huurder zijn pand te kopen. In voorliggende jaren was echter willekeurig afgeschreven op de verbouwing en bedrijfsinventaris. Dit was fiscaal aantrekkelijk (belastingbesparing), maar niet aantrekkelijk voor de vermogensopbouw van de onderneming, mede een belangrijke pijler voor de bank om op te financieren.

Er was dus voldoende cashflow maar onvoldoende vermogen. Daar hoort een goede toelichting bij. Door met terugwerkende kracht commerciële cijfers te laten opstellen door de accountant (de afschrijvingen en de vermogenspositie te normaliseren) en gebruik te maken van het financieringsinstrument staatsgarantie, is de aankooptransactie met medewerking van ons tot stand gebracht. De gehele financiering (€ 8,5 ton) is ondergebracht bij de ABN-AMRO Bank.