< p>

Hoe krijgt u uw financiering anno nu rond? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Hoe krijgt u uw financiering anno nu rond?

Deel deze pagina

11 juni 2015

Bundelen van verschillende financieringsvormen

Beste relatie,

Weet u welke financieringsvormen voor u passend zijn? De afgelopen jaren zijn er naast de traditionele financiers (voornamelijk de banken) steeds meer initiatieven ontstaan om ondernemingen te financieren. Naast de bancaire financiering kan tegenwoordig ook gedacht worden aan crowdfunding, kredietunies, leasen van bedrijfsmiddelen en nog een aantal andere mogelijkheden. Kortom voor ondernemers zijn er verschillende mogelijkheden als ze een financiering nodig hebben. Naast het toenemende gebruik van genoemde nieuwere financieringsvormen, worden deze vormen ook steeds meer gecombineerd met een bancaire financiering, het zogenaamde gestapeld financieren of hybride financieren. Dit fenomeen is niet nieuw. CM&P combineert al sinds 1983 deze vormen, maar vandaag de dag krijgt deze wijze van financieren steeds meer bekendheid.

Wat verstaan wij onder gestapeld financieren?

Als twee of meer financieringsvormen worden gebruikt om een investering rond te krijgen wordt er gesproken van gestapeld financieren. Vanuit het verleden is het zo dat de banken de grootste financiers zijn van het MKB en dat zal voorlopig ook zo blijven. De bancaire financiering wordt echter meer en meer gecombineerd met andere financieringsvormen. Dit biedt u als ondernemer meer mogelijkheden om de gewenste investering gefinancierd te krijgen. Het verdelen van de risico’s over meerdere financiers hoeft dan ook zeker geen nadeel voor u te zijn. Sterker nog, het kan u zelfs meer gemak bieden. Door bijvoorbeeld de bedrijfsmiddelen te leasen bij een leasemaatschappij wordt er soms meer bevoorschotting (financiering) verkregen dan wanneer een bank het bedrijfsmiddel financiert. Dit komt mede omdat de leasemaatschappij zich richt op het bedrijfsmiddel en beter kan inschatten wat het risico daarop is. Een ander voorbeeld is om via crowdfunding de naamsbekendheid te vergroten en daarmee, naast investeerders, ook ambassadeurs te creëren voor uw onderneming.

Wanneer kiezen voor gestapeld financieren?

Hierop is niet direct een antwoord te geven. Dit is sterk afhankelijk van de specifieke situatie van uw onderneming. Per onderneming en investering is het verschillend welke vorm van financieren passend is. Kortom, de invulling van de financiering is dus sterk afhankelijk van uw plannen en de onderneming zelf.

Samen met u kunnen wij deze puzzel verdere invulling geven om tot de juiste samenstelling te komen van verschillende financiers binnen uw onderneming. CM&P kan voor u op zoek gaan om de financiers te zoeken die het best bij u en uw onderneming passen.

 

Case beschrijving: Gestapeld financieren

Begin dit jaar hebben wij een ondernemer begeleid bij zijn voorgenomen investering.

De ondernemer wilde zijn bestaande onderneming verder uitbreiden en omzetten in een nieuw concept. Hiervoor was echter een investering benodigd om dit goed te kunnen realiseren. Door de bank was bij de start van de onderneming al een financiering verstrekt. Het zou dan ook de gemakkelijkste manier zijn om door hen de investering te laten financieren.

De ondernemer wilde echter juist kijken wat er nog meer voor financieringsvormen in de markt waren, die hem meer zouden brengen dan alleen maar geld. Samen met de ondernemer kwamen wij, CM&P, uit bij een financiering via crowdfunding. Via deze vorm van financieren bereik je direct de betreffende doelgroep die naast investeerder ook ambassadeur kan zijn. (De haalbaarheid van de investering wordt mede door de doelgroep
de crowd
bepaald). Hierdoor werd een groter vliegwiel gecreëerd voor de uitbreiding van zijn onderneming. Na het afronden van het financieringsrapport is de financiering voorgelegd aan een crowdfunding platform en dit heeft tot resultaat gehad dat de gevraagde financiering binnen één week gerealiseerd was.

Door vanuit onze kant kritisch mee te denken met de ondernemer, hebben wij de financiering nog kunnen reduceren door tevens gebruik te maken van een stuk leverancierskrediet (door afspraken te maken over betalingstermijnen). Daarnaast heeft ook de verhuurder de ondernemer geholpen, door middel van een huurvrije periode, bij de omzetting naar het nieuwe concept. Kortom dit is een mooi voorbeeld van hoe gestapeld financieren en goed advies positief kan werken voor u als ondernemer.

Mocht u naar aanleidinng van deze nieuwsbrief nog vragen hebben neemt u dan gerust
contact
met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Met vriendelijke groet

CM&P Rotterdam