< p>

Hoe kies je de juiste adviseur? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Hoe kies je de juiste adviseur?

Deel deze pagina
Geschreven door: Kees van den Breemer
2 april 2021In een eerdere publicatie ben ik ingegaan op de vraag: Wanneer schakel je een (extern) bedrijfskundig en financieel adviseur in? 

In het vervolg op dit artikel wil ik ingaan op de juiste keuze voor een adviseur. Welke adviseur past het beste bij jou en met name wat kan die voor je betekenen?

Welke adviseur is geschikt?

Wat ik merk in mijn gesprekken met (potentiële) klanten is, dat zij op zoek zijn naar een adviseur waar ze vertrouwen in hebben. Uiteraard groeit dit vertrouwen als een adviseur kennis van zaken heeft, met name over de branche waar betreffende ondernemer zich in beweegt en kennis van bedrijfsprocessen en de financieringsmarkt. Toch merk je ook dat de keuze voor het wel- of niet krijgen van een opdracht veelal wordt gemaakt op emotionele gronden. Gevoel met de adviseur is los van de inhoudelijke kennis minstens zo belangrijk als alle andere rationele aspecten. Immers, als er een opdracht volgt dan is een consequentie hiervan dat er een intensieve samenwerking ontstaat tussen beide partijen. Een periode waarbij de kwaliteit van het product wordt versterkt als er open en eerlijk over alle aspecten van de bedrijfsvoering, maar ook over de kwaliteiten of verbeterpunten van de ondernemer wordt gesproken.

Wat kan ik als adviseur voor jouw betekenen?

Als ik in ga op wat een adviseur voor een onderneming kan betekenen komen regelmatig onderstaande onderwerpen aan de orde:

  • Een bedrijfsplan? Dat kan ik zelf ook opstellen.
  • Financieringsbehoefte bepalen? Dat kan mijn accountant ook.
  • Financiering regelen? Ik heb goed contact met mijn bank.

Als een onderneming zelf aan de slag gaat met bovenstaande maak ik regelmatig mee dat een financiering wordt afgewezen of een strategie vastloopt en het bedrijf gaat zoeken en af gaat wijken van zijn strategie. Het afwijken van een strategie hoeft geen probleem te zijn. Immers, veranderende marktomstandigheden dwingen een bedrijf er toe om te schakelen en op zoek te gaan naar nieuwe wegen. Echter dit “zoeken” naar de juiste weg kan een bedrijf veel geld kosten.

Een veel voorkomende oorzaak van een afwijzing voor een financiering is onvoldoende beeld voor de financier over het toekomstperspectief van de onderneming. Het ontbreken van financiële onderbouwing over de toekomst middels prognoses en de juiste kengetallen en een betrouwbaar bedrijfsplan wat de onderbouwing van de financiële prognose versterkt.

Als ik bovengenoemde punten in een gesprek tegenkom is mijn vraag vaak:

  • Waarom is er dan geen (goed) bedrijfsplan?
  • Wat is de reden van afwijzing van de financiering?

Confronterende vragen voor de ondernemer. Deze vragen zorgen echter wel voor bewustwording bij de ondernemer over zijn situatie waardoor hij andere inzichten krijgt. Vaak is het antwoord op bovenstaande vragen dat de ondernemer zich er onvoldoende in verdiept heeft omdat hij er te weinig tijd voor heeft genomen om zaken goed uit te zoeken.

Wat is dan de toegevoegde waarde van een bedrijfskundig en financieel adviseur?

Indien bovenstaande van toepassing is op jouw bedrijf kan ik als adviseur het proces waar je mee bezig bent weer vlottrekken. Maar beter is om een adviseur in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de strategie of financiering. Als een afwijzing van de bank eenmaal een feit is sta je als ondernemer 10-0 achter. En als een bedrijf zoekende is naar de juiste strategie zie je dit regelmatig terug in de bedrijfsresultaten.

Het voordeel van het vroegtijdig inschakelen van een adviseur is dat er vooraf kritische vragen worden gesteld aan de ondernemer. Er worden aspecten toegevoegd waar nog niet aan gedacht is en er wordt verdieping aangebracht middels grondig onderzoek. Hiermee kunnen veel problemen voorkomen worden en lopen processen soepeler. Er gaat een situatie ontstaan dat een ondernemer zijn focus volledig kan zetten op datgene waar hij als ondernemer voor gekozen heeft. Ondernemen! Is dat niet de situatie waar we allemaal van dromen?

Over de auteur

Kees van den Breemer RAB-FJ

Door mijn jarenlange ervaring in de Retail heb ik een brede ervaring op het gebied van operations en formulemanagement ondersteund met een analytisch vermogen waarbij ik werk vanuit overzicht en met een duidelijke structuur. Doordat ik mij heb aangesloten bij Claassen, Moolenbeek & Partners kan ik naast mijn eigen ervaring gebruik maken van een grote groep (70) partners met diverse aanvullende expertisegebieden.

Vanuit deze positie bouw ik middels persoonlijk contact een relatie op met mijn klanten en weten die dat ze professioneel advies krijgen. De meeste klanten zijn dan ook vaste klanten voor jaren waardoor stabiliteit en continuïteit gewaarborgd zijn.

De combinatie van bedrijfskundig- en financieel advies maakt dat ik werk vanuit een breed management perspectief. Individu binnen een collectief waardoor kwaliteit en ontwikkeling gewaarborgd zijn. Vanuit Claassen, Moolenbeek & Partners is er een ruime bekendheid bij bankiers, accountants en specialisten waardoor altijd de juiste mensen om tafel zitten er efficiënt gewerkt kan worden.

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen en heb je interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem direct contact op via mail of bel 06 28 24 11 34