< p>

Herfinanciering productiebedrijf - Claassen, Moolenbeek en Partners

Herfinanciering productiebedrijf

Deel deze pagina

13 november 2012Ondernemer zag het voorfinancieren van zijn orders in problemen komen  toen de bank volgens afspraak zijn RC krediet maandelijks ging verlagen. Het nog voor een langere periode handhaven van de bestaande kredietlimiet was niet bespreekbaar tot dat …

Door de ondernemer, op voordracht van de financiële man, CM&P werd ingeschakeld en gevraagd een vooronderzoek te doen naar de haalbaarheid van verruiming van het RC krediet. CM&P heeft de financiële historie en de omzetprognoses in beeld gebracht, geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat de onderneming financieel gezond  is en dat naar verwachting ook zal blijven. Maar ook werd vastgesteld dat op korte termijn niet aan de verwachtingen van de bank kon worden voldaan.

Advies van CM&P: een goed gesprek met de bank met een heldere presentatie van de financiële situatie, onderbouwd met harde cijfers.

Resultaat: een half jaar uitstel van het afbouwen van het RC krediet met een optie op verlenging indien de resultaten daartoe aanleiding geven.

Extra tip: Een operational audit is voor dit type bedrijf ook erg interessant.