< p>

Goed waarderingsrapport. Fiscaal de moeite waard - Claassen, Moolenbeek en Partners

Goed waarderingsrapport. Fiscaal de moeite waard

Deel deze pagina

14 januari 2015

Per jaar wisselen vele bedrijven van eigenaar. Veel van deze bedrijven worden door ouders (deels) aan hun kinderen geschonken of gaan bij overlijden via vererving naar de erfgenamen. Om de overdracht van bedrijven via schenking of vererving eenvoudiger te maken, is de Bedrijfs Opvolging Regeling (BOR) in het leven geroepen. Deze regeling biedt fiscale voordelen voor de bedrijfsopvolgers. Om optimaal van die voordelen gebruik te kunnen maken, is een goede waardering van uw bedrijf essentieel. De Bedrijfs Opvolgingsregeling (BOR) kent drie vrijstellingen.

  • Een vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor degene die de onderneming krijgen en voortzetten.
  • Uitstel van betaling van erf- en schenkbelasting voor degenen die de onderneming krijgen en voortzetten.
  • Uitstel van betaling van erf-belasting als er meerdere erfgenamen zijn.

De Belastingdienst hanteert twee waarden voor een onderneming. De eerste waarde is de ‘goingconcernwaarde”: dat is de waarde van de gehele onderneming, inclusief goodwill, bij voortzetting van de onderneming. Dan is er ook de ‘liquidatiewaarde’. Dit is de totale verwachte opbrengstwaarde van alle individuele bedrijfsmiddelen (activa) indien de onderneming zou worden geliquideerd.

Welke vrijstellingen zijn er?

  • Indien de goingconcernwaarde maximaal € 1.045.611,– (2014) is en hoger is dan de liquidatiewaarde krijgt de bedrijfsovernemer 100% vrijstelling van erf- en schenkbelasting over de goingconcernwaarde
  • Indien de goingconcernwaarde maximaal € € 1.045.611,– is en lager dan de liquidatiewaarde krijgt de bedrijfsovernemer 100% vrijstelling van erf- en schenkbelasting over de liquidatiewaarde
  • Indien de goingconcernwaarde meer is dan € € 1.045.611,– en hoger is dan de liquidatiewaarde krijgt de bedrijfsovernemer 100% over de goingconcernwaarde tot € € 1.045.611,– en 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde boven de € € 1.045.611,–
  • Indien de goingconcernwaarde meer is dan € € 1.045.611,– en lager is dan de liquidatiewaarde krijgt de bedrijfsovernemer 100% vrijstelling over het verschil tussen de goingconcernwaarde en de liquidatiewaarde. Bovendien krijgt de bedrijfsovernemer 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde tot € € 1.045.611,– en 83% vrijstelling over de goingconcernwaarde daarboven.

Uitstel van betaling

De fiscus heeft in de BOR ook een uitstel van betaling opgenomen voor de bedrijfsopvolgers. Die is van toepassing als het ondernemingsvermogen meer is dan € 1.045.611,– en de opvolgers gebruikmaken van de vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting. Ook als er meerdere erfgenamen in het spel zijn, is uitstel van betaling mogelijk. Let wel dit uitstel is wel rentedragend.

Welke voorwaarde kent de BOR?

Er zijn wel bepaalde voorwaarden. Zo moet het gaan om een objectieve onderneming. Dus ondernemingen die bestaan uit beleggingen vallen niet onder deze regeling. De bestaande ondernemer moet minimaal één jaar eigenaar zijn geweest van de onderneming bij erfbelasting. Bij schenkbelasting is deze eis opgeschroefd tot vijf jaar. De bedrijfsopvolger moet minimaal de onderneming 5 jaar voortzetten en de onderneming moet minimaal 5 jaar bestaan. In het geval van een besloten vennootsschap moet de bedrijfsopvolger minimaal vijf jaar eigenaar van de aandelen blijven.

Jarenlange ervaring bedrijfsoverdracht

Claassen, Moolenbeek & Partner ondersteunt al meer dan 30 jaar ondernemers bij bedrijfsoverdrachten. Per 16 december 2014 heeft partner Waldy van de Walle de opleiding tot geregistreerd adviseur bedrijfopvolging Business Valuation (RAB-BV) afgerond. Door de kennis en de expertise dus uitstekend in staat om een onafhankelijke waardering te maken van uw over te dragen onderneming. Samen met onze jarenlange ervaring kunnen wij u ook bijstaan in de overdracht van uw onderneming. Wij maken hier gebruik van ons specifieke
stappenplan
. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel en loont dus fiscaal de moeite! Neem gerust vrijblijvend
contact
met ons op.