< p>

Goed plan! - Claassen, Moolenbeek en Partners

Goed plan!

Deel deze pagina

28 maart 2015Veel ondernemers willen het, maar slechts weinigen hebben het: een goed ondernemingsplan. Uit onderzoek dat ons bureau regelmatig houdt, blijkt steeds weer dat ruim 80% van de ondernemers nut en noodzaak van een goed ondernemingsplan inziet, maar dat slechts 25% van hen een goed plan heeft.

Als hoofdoorzaak noemen veel ondernemers tijdgebrek. De praktijk leert echter dat een goed plan tijd bespaart. Dat komt omdat je bij het ontwikkelen van het plan duidelijke keuzes moet maken en ontdekt welke acties je dichter bij de doelstellingen brengen. Met die kennis kun je in de waan van alle dag de hoofd- van de bijzaken scheiden en weet je waar je je aandacht op moet richten om succes te behalen. Op die manier verlies je geen onnodige tijd met activiteiten die niet of weinig aan het behalen van de doelstellingen bijdragen.

Een goed plan omvat alle aspecten van de bedrijfsvoering: van marketing tot financiën en van operationele zaken tot de bemensing inclusief de bedrijfscultuur en de leiderschapsstijl. Het geeft duidelijk en helder weer waar de onderneming over een jaar of drie wil staan.

In de afgelopen jaren heb ik samen met ondernemers, en in sommige gevallen ook met hun directie of MT-leden, diverse ondernemingsplannen opgesteld. Daarbij viel het mij telkens weer op hoeveel meer inzicht het de ondernemer(s) (en MT-leden) verschaft en dat er heldere strategieën en doelstelling op papier komen. Nu is papier geduldig en kunnen plannen heel mooi zijn, maar waar het op aan komt is de uitvoering. Daarom sluit elk goed ondernemingsplan af met een duidelijke uitvoeringsstrategie. Veel van mijn klanten betrekken mij ook bij de uitvoering van het plan, bijvoorbeeld door regelmatig de voortgang door te nemen. Voordeel daarvan is dat die voortgang op schema blijft en dat snel ingespeeld kan worden op veranderingen in de markt en het eigen voortschrijdend inzicht.

Elk ondernemingsplan is maatwerk: het moet de ondernemer en onderneming passen als een maatpak. Heeft u interesse in een goed ondernemingsplan? Dan kom ik graag langs en verken met u welk maatwerk er nodig is om ook voor uw onderneming een passend plan te maken.

Regelmatig geef ik Workshops over dit onderwerp. U krijgt praktische tips en een leidraad hoe dit aan te pakken. De eerstvolgende workshop is in juni 2015. Meld u aan of vraag om meer informatie

Walter Ph. Groenewegen MBA