< p>

Een gezonde keten -> een gezonde onderneming - Claassen, Moolenbeek en Partners

Een gezonde keten –> een gezonde onderneming

Deel deze pagina
Geschreven door: Dennis Commandeur
15 maart 2018

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

Hoeveel waarde brengt de keten je? En hoeveel waarde geef jij als producent en/of leverancier aan de keten mee?

Veel ondernemers willen bewust bezig zijn met gezond ondernemen. Ze kijken om zich heen naar de concurrenten op hetzelfde niveau. Je moet echter verder kijken dan alleen naar je concurrenten; je moet juist naar de hele keten kijken. Is jouw keten wel gezond? Hoeveel waarde brengt de keten jou en hoeveel waarde geef jij aan jouw keten? In dit artikel lees je waarom dit van levensbelang is voor jouw onderneming.

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

De keten is zo sterk als de zwakste schakel

Balancering

Ondernemen is een balans van waarde, kosten en risico. Dit geldt ook voor de keten waar jouw onderneming deel van uitmaakt. De focus ligt nog vaak op de waarde die de onderneming toevoegt en minder op hoeveel waarde de leveranciers of de keten kunnen toevoegen. Gelukkig is deze focus geleidelijk aan het verschuiven. Realiseer je je dat de keten in zijn geheel concurreert? Dan weet je dat samenwerken, het delen van inzicht en/of coördinatie binnen de keten een goede investering of zelfs besparing zijn.

Prijs – kwaliteit verhouding

Bij inkoop wordt vaak naar de prijs-kwaliteit verhouding gekeken. Daar komt tegenwoordig nog meer bij kijken: er wordt steeds meer rekening gehouden met de afweging van waarde, kosten en risico. Daarnaast wordt er niet alleen naar de leverancier gekeken maar naar de hele bevoorradingsketen (supply chain). De eindklant vraagt transparantie en inzicht in de keten. Deze verschuiving is een logisch gevolg, omdat door de vergaande uitbesteding vaak vele schakels zitten tussen de grondstoffen en de eindklant. Daarnaast wordt er geconcurreerd met andere ketens om dezelfde eindklant.

Concurrentievermogen

Concurrentievermogen wordt vaak gebaseerd op winst. Dit is het verschil tussen wat de klant wil betalen voor de producten of diensten (de waarde) en wat de kosten zijn om deze te produceren. Omdat de tussenschakels nauwelijks invloed hebben op de prijs die de eindklant wil betalen, proberen zij hun winst te verhogen door in de kosten te snijden. De kosten zijn beter te beïnvloeden dan de prijs. Gezien dat leveranciers verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de kosten, wordt daarbij vaak gekeken naar hen. Hier begint het onderhandelen over een lagere prijs met de schakel onder je. Maar is dit wel de juiste manier om de concurrentiepositie te versterken? De keten is namelijk zo sterk als zijn zwakste schakel.

Kostenreductie door prijsdruk

Bron TelegraafZodra de druk op de inkoop tussen twee schakels (koper en leverancier) wordt verhoogd, kan deze prijsdruk verlegd worden naar de volgende schakel en de volgende. Tijdens de kredietcrisis lag de focus zo erg op kostenreductie dat dit veel schakels de kop heeft gekost en zelfs hele ketens schade heeft toegebracht. Denk maar aan de paardenvlees affaire. De druk op de kosten had hier tot grote risico’s en hoge kosten in de hele keten geleid. Dan reken ik de imagoschade niet eens mee. Door gebrek aan coördinatie en samenwerking én een aanhoudende druk op kosten, ontstaan risico’s in de keten. Daarnaast was in het geval van het vlees geen focus (meer) op waarde toevoegen voor de eindklant. Het product was door afstand van product en leverancier teruggebracht tot ‘maar’ een grondstof, waarbij kostenreductie de race naar de bodem had gezet, zowel qua kosten als kwalitatief product.

Advisering voor de lange termijn

Om als ondernemer de koers voor de lange termijn te bepalen, is een heldere strategie van groot belang. Deze geeft de juiste richting aan een organisatie en biedt handvatten bij besluitvormingsprocessen. Dit geldt ook zeker ten aanzien van de bevoorradingsketen, inkoop en innovatie. Een goede strategie kost tijd die je jezelf als ondernemer vaak niet gunt. Wist je dat je het niet alleen hoeft te doen? Neem een adviseur in de arm. Dit bespaart je veel tijd en het betaalt zich terug in structuur en richting voor de organisatie. Samen bouw ik graag aan een heldere strategie of operationele aanpak voor jouw onderneming. Dan krijg je antwoord op jouw vragen zoals
• Wat doe ik met de prijsdruk terwijl ik zoveel waardevolle ideeën heb?
• Waar kan ik nog meer waarde aan toevoegen?
• Hoe ga ik om met de druk op de waarde van het ontvangen product, halffabricaat of grondstof?
• Hoe krijg ik meer grip op de alsmaar versnellende wereld?
• Hoe creëer ik ruimte om iets met mijn ideeën te doen?

Heb je behoefte aan een gezond kritische blik op de keten, de onderneming en/of het proces? Dan kom ik of een andere partner van CM&P graag met je in contact.

Geschreven door Dennis Commandeur, Partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners. Ondernemerschap zelf en de bijbehorende strategische, operationele en financiële vraagstukken geven hem energie. Door van zijn transparante en gestructureerde aanpak, samen met zijn talent om kansen te zien, toont hij zijn waarde als sparringpartner en adviseur voor MKB-ondernemers.

Dennis is bereikbaar op 0627424384 en Dennis.Commandeur@cmenp.nl