De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
12 september 2018

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Na bijna een jaar intensief werk, is op 1 juli jongstleden de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Er zijn intensieve gesprekken door banken aan vooraf gegaan met onder meer toezichthouders, ministeries en ondernemersorganisaties. Maar ook gesprekssessies met ondernemers zelf. Hier bleek dat vooral onder (kleinere) Mkb’ers behoefte bestaat aan meer duidelijkheid en houvast bij financiering door banken.

Is dit voor mij van toepassing?

Zoals de naam al zegt, geldt de gedragscode voor kleinzakelijke financieringen. Het gaat om geldleningen of kredietfaciliteiten zoals krediet in rekening-courant, maar ook om financial lease of factoring als er sprake is van een geldlening of kredietfaciliteit. De gedragscode treedt in werking wanneer er aan twee criteria wordt voldaan:

  • De kredietnemer heeft een geconsolideerde jaaromzet van maximaal 5.000.000 euro;
  • De hoofdsom (dus het totaal) van de nieuwe en eventueel bestaande bedrijfsfinanciering(en) bij de financier mag maximaal 2.000.000 euro bedragen.

Wanneer de activiteiten van de kredietnemer echter voornamelijk bestaan uit het beleggen in commercieel verhuurd onroerend goed, dan zien de criteria er net iets anders uit:

  • De totale marktwaarde van het commercieel verhuurd onroerend goed mag maximaal 2.000.000 euro zijn;
  • De hoofdsom (dus het totaal) van de nieuwe en eventueel bestaande financiering(en) bij de financier mag maximaal 2.000.000 euro bedragen.

Of de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering geldt, staat altijd vermeld in de kredietovereenkomst. Staat dit er niet in? Dan is de gedragscode niet van toepassing.

Eventueel kun je vooraf het hulpmiddel van de NVB raadplegen om zien of de gedragscode voor jouw kredietvraag geldt. Let wel op, hier kun je geen rechten aan ontlenen.

Waarom is er een gedragscode nodig?

De aanvraag van financiering bij banken is een onzeker proces. Er worden verschillende fasen doorlopen, voordat zeker is of een banklening je wel of niet gegund wordt. Denk dan aan de oriënterende fase en de daadwerkelijke fase van aanvraag, maar ook tijdens de looptijd van de lening. Vooral de kleinere Mkb’er blijkt behoefte te hebben aan meer duidelijkheid. En dan niet alleen aan het eind van het proces, maar in alle fasen. Vandaar dat banken deze gedragscode hebben opgesteld.

Deze code is, zoals gezegd, op 1 juli 2018 in werking getreden en zal gelden voor geldleningen en/of kredietfaciliteiten die vanaf die datum zijn of worden ingediend en voldoen aan de criteria. Alle leden aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die leningen verstrekken aan het (kleinere) MKB, zullen zich aan deze minimale normen bij het verstrekken van financiering gaan houden. In 2021 volgt dan een evaluatie van de werking van deze gedragscode.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering biedt duidelijkheid

Ondernemers die een lening afsluiten krijgen dankzij deze gedragscode een sterkere positie door een heldere informatieverstrekking. Banken informeren de kredietnemer hiermee beter over:

  1. Veranderingen die tijdens het proces kunnen voorkomen, zoals een renteherziening of de mogelijkheid tot vervroegde aflossing;
  2. De achtergrond (oftewel reden) van een eventuele afwijzing van kredietaanvraag;
  3. Mogelijke alternatieve vormen van financiering, indien de bank je aanvraag afwijst.

Door deze verduidelijking van de normen die gelden voor financiering, kan de aanvrager de bank hier ook op aanspreken. Uiteindelijk zullen de goede ondernemersplannen hiermee een betere kans krijgen. Is het niet via de bank, dan wel via een andere vorm van financiering.

Klachten over de afhandeling van je kredietaanvraag

Met deze Gedragscode Kleinzakelijke Financiering komt er ook meer duidelijkheid over de behandeling en afhandeling van eventuele klachten. Banken hebben zelf klachtenprocedures opgesteld, die op de website van de betreffende bank te vinden zijn. De gedragscode maakt helder wat jij van de bank mag verwachten als je een klacht indient, bijvoorbeeld over de termijn van afhandeling van deze klacht.

Ook voor banken is klanttevredenheid natuurlijk een belangrijk uitgangspunt. Als je onenigheid hebt over de afhandeling van jouw kredietaanvraag, die je onder de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering hebt aangevraagd, biedt de gedragsode de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke instantie: Kifid (het financiële klachteninstituut).

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat je nu makkelijker een financiering gegund krijgt. Feit blijft dat je een goed ondernemersplan moet hebben en de aanvraag beter tot in de puntjes kan voorbereiden. En daar kunnen wij je, gezien onze brede ervaring, als geen ander bij helpen. Neem gerust eens contact op voor een vrijblijvende kennismaking. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt.

Bart Lemmen, CM&P Venray

Over de auteur:

Bart Lemmen is zeer ervaren in het samenbrengen van mensen binnen een onderneming. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via www.cmenp.nl/partner/Bart-Lemmen.