Nieuwsbrief CM&P-Zutphen. Een fit bedrijf.

Deel deze pagina

31 maart 2015Het ING Economisch Bureau heeft een onderzoek gedaan naar de fitheid van het MKB.

Fitheid wordt door de ING omschreven als de mate waarin een bedrijf in staat is het hoofd te bieden aan toekomstige ontwikkelingen.

Het gebruikte model heeft drie pijlers: strategie, financiële positie en flexibiliteit.

Uitkomsten:
• Slechts 23% van de onderzochte MKB-bedrijven heeft een goed uitgewerkt strategisch plan.
• Van de meest fitte bedrijven (6% van de populatie) heeft 94% een uitgewerkt plan, van bedrijven met een gemiddelde fitheid (54%) is dit 29% en van bedrijven met een slechte fitheid (40%) is dat slechts 3%.

(klik hier om naar de site van ING te gaan)

Claassen, Moolenbeek & Partners is al sinds 1983 betrokken bij het opstellen van ondernemersplannen, volgens een duidelijk concept.
Hie
r kun je meer lezen over het ondernemingsplan-advies van CM&P, inclusief enkele casussen. Wij helpen je graag met het opstellen van een goed uitgewerkt plan, zodat de fitheid van jouw onderneming verbetert of behouden blijft.

Ook kunnen wij je helpen bij het opstellen van een 
financieringsplan
 in het kader van herfinanciering of uitbreidingsinvesteringen en bij het zoeken naar een passende financiering bij banken, informal investors, kredietunies en crowdfundingplatforms.

Geïnteresseerd? Neem
contact
met ons op