< p>

Financiering Case

Financiering wel mogelijk; Maar het alternatief is beter!

Deel deze pagina

1 juni 2015

idee voor goed leiderschap

Een nieuwe klant van ons bureau legde de vraag voor om de financieringsmogelijkheden te onderzoeken van de aanschaf van de naast gelegen grond en te bouwen kantoren en magazijnen naast zijn bestaande gebouwen. Na onze analyse bleek dat e.e.a. heel goed finacierbaar zou zijn. Echter kregen wij de indruk dat de buurman (die grond koop je maar een keer) wel een erg hoge prijs vroeg voor zijn grond. Daarom samen met de ondernemer besloten om een taxatie te laten doen door een bedrijven makelaar van de nieuwbouwwaarde. Op die locatie zou de waarde na realisatie circa 30% minder zijn dan de stichtingskosten. Daar was geen rekening mee gehouden.

De meest voor de hand liggende oplossing leek dus helemaal niet zo lucratief te zijn. Advies was om de investering en de bijhorende financiering niet aan te vragen.

Natuurlijk werd gezocht naar alternatieven. Bijvoorbeeld naar een andere locaties. Wat blijkt; meerder geschikte locaties werden gevonden. Bovendien: bleken er voor de gekozen locatie subsidiemogelijkheden te zijn! Een veel betere oplossing, niet alleen qua financiering.

De ervaring die wij met onze investeringsanalyses hebben is dat als er kritisch met de investering meegekeken wordt, de kans vergroot wordt dat de keuze voor een bepaalde investering verbeterd kan worden.

Daarna onderzoeken wij de meest geschikte financiering voor de ondernemer. Wij onderhouden daartoe contacten met alle financiers (banken, crowdfunding, Kredietunies, Participatiemaatschappijen, Informal Investors enz.)