< p>

financiering voor eigen bedrijf aan huis

Financiering van groei voor een eigen bedrijf aan huis

Deel deze pagina
Geschreven door: Marc Backus
11 juni 2018

financiering eigen bedrijf

Deze case gaat over een onderneemster die vanuit huis haar bedrijf begonnen is, zoals veel vrouwen dit doen na hun opleiding als kapster, schoonheidsspecialiste of manicure/pedicure. Toch is er een duidelijk onderscheid tussen deze onderneemster en legio anderen die met hun salon aan huis starten. Naast dat ze haar vak goed beheerst heeft ze de kwaliteiten die een goede ondernemer nodig heeft.

Wat maakt iemand een goede ondernemer?

Een goede ondernemer maakt plannen, heeft een duidelijk doel voor ogen en is ook in staat om tussentijds te beoordelen of alles volgens plan gaat en stuurt daar waar nodig bij. Daarbij zijn zij én haar partner bereid om er enorm hard voor te werken. Daarnaast heeft de onderneemster uit deze case een gedrevenheid en ambitie die je niet vaak tegenkomt.

Salon aan huis en ze wil meer

Naast haar salon aan huis, had ze een webshop. De zaken gingen voorspoedig; ze kon haar hele week vullen met afspraken. Door de verkoop van verzorgingsproducten in de salon én op de website stond de keukentafel elke week helemaal vol met pakketjes om te versturen. Hun droom was om met het bedrijf naar een groter huis te verhuizen waar ze ook als koppel naar een gezin door konden groeien. Dit leidde ertoe dat ze gingen zoeken naar een grotere woning met mogelijkheid voor een grotere salon. Het liefste in hetzelfde dorp. Wonder boven wonder vonden ze een pand dat aan al hun eisen voldeed. Maar toen kwam de grootste uitdaging: een financierder vinden die hun dromen kon verwezenlijken. Daarbij liepen ze keer op keer tegen teleurstellingen aan. Bijna kon deze droom niet door gaan.

Voor de financiering naar de bank

Voor een financiering moet je naar de bank. Toch? Ze wist niet dat er ook nog alternatieven waren die misschien nog veel beter voor haar waren. Met haar droom en haar plannen onder haar arm ging ze dus naar de bank. Daarmee kwam deze ondernemer niet meteen op de goede plek. De bank geeft tegenwoordig geen begeleiding meer in het voortraject. Waar je vroeger nog wel begeleiding kreeg van de accountmanager van de bank moet je tegenwoordig al veel verder in het traject zitten. Daarbij komt dat de financierder meteen vertrouwen moet hebben in de onderneming én de ondernemer om het zelfs maar in overweging te nemen. Voordat je naar de financierder stapt moet je dus al een kant en klaar ondernemingsplan en een fiat-rijpe financieringsaanvraag gemaakt hebben. Maar hoe doe je dat als je wel verstand hebt van ondernemen maar niet van deze ingewikkelde zaken? Daarnaast waren er voor het pand dat ze op het oog had, kapers op de kust. Er was simpelweg te weinig tijd en kennis om deze aanvraag goed in te dienen. De financieringsaanvraag had daardoor veel vertraging opgelopen en bijna had de onderneemster deze stap niet kunnen maken.

Schakel een professional in bij de financieringsaanvraag

Gelukkig is er wel een oplossing: het inschakelen van een professional. Door de veranderingen in de financiële wereld kan een ondernemer met dergelijk financieringsaanvraag niet meer bij een bank terecht en zou een zeer goede onderneemster niet meer de kansen krijgen die ze verdient. Je hebt echt de hulp van een expert nodig voor een dergelijke ingewikkelde aanvraag. Voor ze contact met mij kreeg had ze de hoop al bijna opgegeven. Haar droompand was bijna aan iemand anders verkocht en de financiering had vertraging opgelopen. Ik heb er veel tijd in gestoken om een solide en uitvoerige financieringsaanvraag te realiseren. Niet de bank maar een adviseur met verstand van zakelijke en particuliere financieringen bleek de juiste gesprekspartner.

Stappen bij een financiering voor een zzp-er

Deze onderneemster kwam bij mij vrijblijvend praten om te kijken naar mogelijkheden. Lees hieronder welke stappen ik samen met haar heb gemaakt voordat de financierder de aanvraag ontving.

1. Eerste indruk van de onderneming

Wellicht een open deur, maar je kan maar 1 keer een goede eerste indruk maken. Deze onderneemster maakte op mij een uitstekende eerste indruk. Dit kwam door haar vrolijke en vriendelijke persoonlijkheid. Daarnaast heeft ze een duidelijke visie, die ze goed onder woorden kan brengen, een helder verhaal over de reden waarom haar bedrijf zich zo goed ontwikkeld had en waarom ze deze stap wilde/moest maken. De eerste indruk leidde ertoe dat ik bereid was om naar mogelijkheden te zoeken. Ik herkende direct de gedreven ondernemer in haar.

2. Quick scan van het bedrijf:

Na het opvragen van de benodigde gegevens (jaarcijfers, aangifte inkomstenbelasting en haar ondernemingsplan) heb ik al deze cijfers op een rij gezet en heb gekeken naar de volgende zaken:
– Het investeringsplan: wat is de totale investering en is deze compleet, onderbouwd en is er rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden?
– Het financieringsplan: Wat is de eigen inbreng, achtergestelde inbreng en hoeveel financiering wordt er gevraagd? Welk deel is privé en welk deel kan als zakelijk bestemd worden?
– Hoeveel inkomen is er nodig om aan de financiële verplichtingen te voldoen en hoeveel inkomen is er nodig om privé van te kunnen leven?
– Kan het toekomstig inkomen op basis van het behaalde resultaat in het verleden opgebracht worden en zo niet wat moet het resultaat dan worden en is dit realiseerbaar (is hier onderbouwing voor)?

3. Vervolg van de financiering

Uit de quick scan kwam naar voren dat op basis van het resultaat uit het verleden een financiering niet mogelijk was en dat er daarvoor “nieuw” aanvullend resultaat nodig was. Aangezien ik vertrouwen had in de capaciteiten van de onderneemster, heb ik een vervolggesprek gehad met haar. Hierin lag vooral de focus op de realiseerbaarheid van een hogere omzet en vooral een hoger resultaat. Je gaat zoeken naar mogelijkheden, maar kijkt ook naar mogelijke obstakels waarop de onderneemster haar visie en mogelijke tegenmaatregelen kan ventileren. Uit dat gesprek kwamen voor mij genoeg aanknopingspunten om verder te gaan en een voor een alle problemen te tackelen.

4. Een financieringsaanvraag die aan alle regels voldoet

De laatste horde was het kiezen van een financieringsconstructie die aan alle regels voldeed. Bij een particuliere financiering kan en mag er geen rekening gehouden worden met toekomstige inkomsten. De inkomsten/lasten verhouding moest dus voldoen aan de actuele inkomens van hen beide. Wat ze hierop konden lenen, was onvoldoende om het hele pand te kunnen kopen. Omdat een gedeelte van het pand zakelijk benut zou worden, kon dit met een zakelijke financiering opgevuld worden. Nadeel is wel dat een zakelijke financiering sneller afgelost moet worden dan een particuliere financiering. Deze extra last kon echter door het te verwachten extra resultaat opgevangen worden.

Belangrijke argumenten waren:

  • Het benodigde inkomen voor de privé financiering kon in de toekomst zeker opgebracht worden. Daarbij kwam het voordeel dat de echtgenoot in alle waarschijnlijkheid een salarisverhoging kreeg.
  • Het extra geprognotiseerde resultaat was ruim voldoende voor de zakelijke (financierings-) lasten, er was remweg.
  • De verhuizing was maar 500 meter binnen het dorp, de nieuwe locatie was veel beter qua bereikbaarheid, parkeren en lag veel meer in het zicht. Bestaande klanten zouden dus niet wegblijven en nieuwe klanten zouden het eerder vinden.
  • De onderneemster was zeer actief en bedreven in het gebruik van social media en free publicity genereren door deelname aan wedstrijden en televisieprogramma’s.

Groen licht voor de financiering

De onderneemster kreeg het groene licht in de vorm van 2 offertes (zakelijk en privé) en kon succesvol de deal afronden. De verhuizing en verbouwing liepen geheel volgens planning door onderneemster dankzij haar kenmerkende strakke begeleiding en planning. De opening van de salon was een mooie happening, een feestelijk einde van het ene hoofdstuk en een passend begin van het nieuwe. De salon maakt nu een mooie groei door en de prognoses (die behouden waren opgesteld) worden nu nog overtroffen. Ik ben trots dat ik onderdeel ben geweest van dit mooie verhaal.

Wat zijn de elementen van een financiering?

Bij een financiering wordt er naar grofweg 4 pijlers gekeken. Deze waren in deze case als volgt in te vullen:

  1. Ondernemer/onderneming
  2. Vermogen
  3. Zekerheid
  4. Rentabiliteit
Succesvoller ondernemen, waar zit de winst

1. Ondernemer/onderneming

Een heel belangrijk element van een financiering die eigenlijk altijd positief moet zijn. Als er geen vertrouwen is in de onderneming of de ondernemer, dan kan je beter meteen stoppen. Bij deze onderneemster had ik veel vertrouwen in haar omdat ze alle touwtjes stevig in handen had. Omdat en er duidelijk markt was voor wat zij aanbood had ik ook vertrouwen in de onderneming.

2. Vermogen

Bij een financieringsaanvraag wordt ook gekeken naar de noodzakelijke buffer die een onderneming nodig heeft om mindere tijden door te komen. Heb je veel vreemd vermogen, dan gaan die verplichtingen onverminderd door, ook als er minder inkomsten binnen komen. Over eigen vermogen hoef je niet af te rekenen. Als er echter een grote investering plaatsvindt, een zogenaamde spronginvestering, dan gaat het eigen vermogen altijd omlaag of je moet zelf een heel groot bedrag in kunnen leggen.
In deze case was het vermogen ná investering te laag (< 10%). Op zich geen ramp, waar je dan naar kijkt is of en hoe snel het vermogen weer opgebouwd kan worden (door niet opgenomen resultaat en door aflossing op de schulden).

3. Zekerheid bij een financiering

Zekerheid bij de financiering is het onderpand. Naast het aan te kopen pand kan deze ook bestaan uit andere bezittingen. Een financierder zal altijd vanuit een worstcase scenario naar waarde van onderpand kijken. Een pand is dan niet de verkoopprijs waard, maar een percentage van de waarde die het heeft als het gedwongen verkocht moet worden. De waarderingen verschillen ook nog eens tussen zakelijke en privé financieringen en tussen panden met een zakelijke of een woonbestemming. Een pand als onderpand geven gebeurt middels een hypotheek.
Andere zakelijke bezittingen die als onderpand kunnen dienen zijn bijvoorbeeld inventaris, voorraad, machines, auto’s en debiteurenvorderingen. Deze geef je in onderpand door middel van een verpandingsakte. Ook hierbij geldt dat de waarde wordt bepaald op grond van gedwongen verkoop en de mogelijkheid om uit te winnen. Bijvoorbeeld een auto die geleased is, is al onderpand voor de leasemaatschappij en debiteurenvorderingen die al langer dan 90 dagen open staan, zullen ook minder waarschijnlijk geïnd kunnen worden. Die tellen dus niet mee bij de aanvraag.

In deze case was er duidelijk een tekort aan onderpand/zekerheden, natuurlijk veroorzaakt door het verschil in de aankoopprijs en de worstcase waarde van het pand. Tevens werd er ge- en verbouwd, wat ook niet 1 op 1 dezelfde waardevermeerdering kent. Zakelijk kon er wel wat waarde worden toegekend aan wat inventaris en voorraden, maar onvoldoende. Door het inbrengen van Staatsgarantie kon er zakelijk een aanzienlijk gedeelte van het tekort worden opgevuld. Hierna was de zekerheidspositie redelijk.

4. Rentabiliteit van de financiering

Eigenlijk is de rentabiliteit van de financiering het belangrijkste: kan je het betalen? Wat kan/mag er gebeuren voordat je in de moeilijkheden komt. Een financierder zal nooit willen dat een klant in de moeilijkheden komt, want dan komen ze zelf ook in een lastig parket. Onderpand is het eerste dat een financier wil hebben, maar het laatste wat het wil gebruiken.

Voldoen aan toekomstige verplichtingen

In deze casus was het al duidelijk dat er een groei in resultaat noodzakelijk was om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen, met andere woorden, de prognose moest gehaald worden, het was niet vrijblijvend. Het is dan belangrijk om met goede, realistische en steekhoudende argumenten te komen waarmee je zelfs een negatief ingestelde risicobeoordelaar kan overtuigen. Daarnaast moest ik de onderneemster ervan overtuigen wat de gevolgen kunnen zijn indien ze haar targets niet haalt. Deze waren enorm, want dit zou dan zeker leiden tot volledige verkoop van zowel de woning als het bedrijfsgedeelte.

De partners van Claassen, Moolenbeek & Partners kennen de ins en outs, de mogelijkheden en onmogelijkheden van financieringen en hebben de kennis en ervaring om de slagingskans van een financieringsverzoek goed te beoordelen. De ondernemer wordt volledig begeleid bij het maken van een plan, het houden van gesprekken bij financiers en eventueel implementeren van de noodzakelijke stappen. De eerste stap bij het investeren is de belangrijkste, het investeren in een professional.

Wil jij meer weten over de kracht van een professional bij een financiering? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt. 

Marc Backus

Over de auteur

Marc Backus RAB Bsc

Zelfstandig ondernemen doe je niet alleen

Marc is zeer ervaren in bedrijfsfinancieringen. Hij helpt je om jouw plannen duidelijk op papier te zetten en een fiat-klare financieringsaanvraag te schrijven. Zo kan jouw bedrijf weer jaren vooruit. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via 06 – 40 73 41 45 of mail.