< p>

Financiering MKB vaker op Amerikaanse leest

Financiering MKB vaker op Amerikaanse leest

Deel deze pagina

4 mei 2015ABCOUDE – De kredietverlening aan het kleine MKB is voorgoed veranderd. Het heeft er alle schijn van dat we in Nederland Amerika achterna gaan. In de VS worden kredieten aan het MKB nog maar voor 20 procent door de banken verstrekt; in Nederland is dat 80 procent. Je moet als ondernemer steeds creatiever kredieten sprokkelen bijvoorbeeld via crowdfunding (‘pizzafinanciering’). Vind je nergens gehoor, dan is Qredits nog een mogelijkheid.

Microkrediet

Dit beeld schetste Roy Spit, commercieel directeur van Qredits tijdens een workshop Financiering bij BC.nl. Qredits is een stichting waarin onder meer een aantal grootbanken en het ministerie van Economische Zaken participeren. De doelgroep van Qredits zijn kleine ondernemers die elders tevergeefs voor een krediet hebben aangeklopt.

Het bekendste krediet is het Microkrediet (maximaal 50.000 euro). Later is er het MKB-krediet bijgekomen. Hiervan is het maximale bedrag opgetrokken van 150.000 naar 250.000 euro, sinds 1 januari 2015. MKB-Krediet is een middellange lineaire lening met een looptijd van gemiddeld vijf jaar. Gezien de aard van de lening volgens Spit met name geschikt voor vaste activa. Je bent altijd privé aansprakelijk. Qredits wordt ‘gefund’ door onder meer de grootbanken en de Europese bank.

Onbegrip

Het onbegrip over de situatie op de financieringsmarkt is groot. Spit, met ook ruime ervaring bij een grootbank, over de huidige situatie: “Het oude bankieren bestaat niet meer. Je bent als bankier je Handboek Soldaat kwijt. De wereld is veranderd. Qredits is in feite een vangnet voor mensen die nul op het rekest hebben gekregen bij de bank. Vaak verwijzen de banken ondernemers naar ons door voor kleine kredieten. Kleine kredieten zijn door grootbanken bijna niet rendabel te maken. Wij halen de stofkam door de afwijzingen. Pakweg 10 procent krijgt alsnog de gewilde financiering.” Qredits verstrekt nu op jaarbasis 1200 kredieten onder de 50.000 euro.

Duidelijk verhaal

Spit zegt dat er ook nu veel mogelijk is voor het kleine MKB (‘ook al heb je een BKR-aantekening of zit je bedrijf bij een grootbank in Bijzonder Beheer’). Je moet een duidelijk verhaal hebben en als ondernemer het vertrouwen krijgen. Voor wie het lastig vindt om een duidelijk verhaal op papier te zetten (‘het hoeft zeker geen boekwerk te zijn’) zijn er sjablonen en checklisten voor de aanvraag van een Microkrediet of een MKB-Krediet die je gratis kunt downloaden.

Er wordt al veel gebruik van gemaakt. De sjablonen voor het maken van een plan worden nu volgens Spit 100-150 keer per dag gedownload. Kom je er zelf nog niet uit, dan is er E-learning en kun je tegen een klein bedrag de benodigde kennis eigen maken.

Vertrouwen

Het vertrouwen krijgen als ondernemer is een serieus en onderscheidend onderdeel in de procedure om een krediet te krijgen. Spit: “Wij kunnen pas een krediet beoordelen als we zien hoe de gordijnen thuis hangen. Belangrijk is dat er open kaart wordt gespeeld. Hoe is het privé, zijn er consumptieve kredieten.”

De bedrijfsadviseurs van Qredits werken via de Ondernemerspleinen. De hele procedure duurt ongeveer 4 weken waarin de grootste vertragende factor het huisbezoek is. Als het krediet eenmaal is verleend maar er is duidelijk behoefte om op een bepaald gebied hulp te krijgen, bijvoorbeeld marketing, dan kan er ook een beroep worden gedaan op een coach. 60 procent vraagt om een coach en wordt dan een jaar begeleid.

Ziekte

Spit “Wat wij zien is dat uiteindelijk vrijwel altijd het verleende krediet kan worden afgelost. Zo’n drie procent moeten we afschrijven, voornamelijk door ziekte of echtscheiding van de ondernemer.”

Scala aan mogelijkheden

Spit stelt wel dat Qredits qua kredietverstrekking ‘achter in de rij staat’. “Probeer eerst elders te financieren. Er is een scala aan mogelijkheden en er komen er steeds meer bij”. Het meest in de belangstelling staat tegenwoordig crowdfunding, maar je kunt ook denken aan een krediet via kredietunies (“eigenlijk de oude coöperaties”) of private investeerders.

Huib Hikke | BC.nl

Bron: http://www.bc.nl/kennisbank/financiele-zaken/financiering/33295-Financiering-mkb-vaker-op-amerikaanse-leest.html (04-05-2015)