< p>

Factoring… kent u dat al? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Factoring… kent u dat al?

Deel deze pagina
Geschreven door: Bart Lemmen
23 november 2017Kent u het al, factoring? Het is een van de vormen van alternatieve financiering. Maar dan net even anders. Factoring kan een goed middel zijn om uw liquiditeit te bevorderen. En het kan ervoor zorgen dat u minder tijd hoeft te besteden aan uw debiteurenbeheer. Vandaar dat wij u hier graag wat meer over vertellen.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering: het is een dienstverlening, maar ook een (alternatieve) financieringsvorm. Een factormaatschappij kan u een krediet geven, directe betaling van uw uitgaande facturen verzorgen (minus een percentage om de dienstverlening en het risico te dekken) en/of uw complete debiteurenbeheer overnemen.

Een factoringmaatschappij is een gespecialiseerde organisatie die u oftewel een krediet verleent tegen een percentage van uw totale uitstaande debiteurenportefeuille, oftewel de inning van uw facturen overneemt. In dat laatste geval ‘verkoopt’ u eigenlijk uw uitgaande facturen en de factoringmaatschappij betaalt u een percentage van de waarde van de facturen uit. Op de totale waarde van uw factuur/facturen (100%) houden zij een percentage in voor de dienstverlening en om het eventuele risico op wanbetaling in te dekken.

Vormen van factoring

Kredietverstrekking

Dit wordt ook wel de traditionele manier van factoring genoemd. De factoringmaatschappij verleent u in dit geval een krediet gebaseerd op een percentage van uw totale uitstaande debiteurenportefeuille. Daarbij houden zij rekening met het aantal klanten dat u heeft en de omvang van de facturen. Sommigen factoringmaatschappijen vragen hiervoor een vast bedrag per maand en anderen vragen een percentage van uw omzet.

De zogenaamde ‘grote jongens’ die dit aanbieden zijn vaak banken of zijn gerelateerd aan banken. En banken zijn gebonden aan strenge regels. Vanzelfsprekend moet dus ook u, als hun klant zijnde, aan veel eisen voldoen. Dat maakt dat deze vorm van factoring met name interessant is voor middelgrote en grote bedrijven.

Losse facturen indienen

Deze vorm van factoring staat bekend als ‘American Factoring’. Hierbij kunt u dus werkelijk uw facturen als het ware ‘verkopen’ aan de factoringmaatschappij. U dient uw losse facturen bij hen in en de factoringmaatschappij betaalt u uw facturen binnen een paar dagen uit. Bij sommige kan dit zelfs per factuur en houden zij per factuur een afgesproken percentage in voor hun dienstverlening. In dit percentage zit ook een deel ‘gevarengeld’, omdat zij het risico lopen op wanbetaling en daarbij extra werk hebben ten behoeve van invorderingsprocedures.

Bij deze vorm van factoring kunt u vaak ook het complete debiteurenbeheer aan hen overdragen. In ons land zijn deze factoringmaatschappijen ook niet (perse) verbonden met een bank en hebben zij dus een grotere vrijheid in handelen. Deze vorm van factoring is zeer geschikt voor het MKB en ook steeds meer ZZP’ers maken hier tegenwoordig gebruik van.

Wat kost me dat?

Factoringmaatschappijen hebben de beschikking tot veel bronnen waarmee zij de kredietwaardigheid van bedrijven kunnen controleren. Zo zullen zij ook de betrouwbaarheid van uw debiteurenportefeuille onder de loep nemen. Het bedrag of het percentage dat zij voor hun diensten aan u zullen vragen, is dan ook voor het grootste deel afhankelijk van het risico dat uw debiteurenportefeuille met zich meebrengt. Bij traditionele factoring ligt het percentage van uw omzet dat zij vragen vaak tussen de 0,1 en 1%. Bij ‘American Factoring’ wordt doorgaans 3 tot 6% van het factuurbedrag gevraagd. Maar zij nemen natuurlijk ook het werk en risico op zich als een debiteur niet (dreigt) te (kunnen) betalen.

Waarom zou ik voor factoring kiezen?

Eigenlijk is het antwoord kort en bondig: om uw liquiditeit te verbeteren én voor het gemak. Wij verklaren ons nader…

Verbetering van liquiditeit

Als u een factuur verstuurt, dan zit daar een (wettelijke) betalingstermijn op. Uw debiteur krijgt tijd om de factuur te betalen. U zou dit kunnen zien als een lening die u aan uw debiteur verstrekt. De  betalingstermijn is in dat opzicht eigenlijk meer een looptijd. U heeft het werk inmiddels geleverd en misschien ook materialen of andere kosten voorgeschoten. Maar toch duurt het in Nederland nog altijd gemiddeld 41 dagen voordat u uw factuur betaald krijgt. Dat zijn 41 dagen die u moet overbruggen, voordat u het verdiende geld weer kunt investeren. En dit is met name voor ondernemingen met groei- of veranderplannen moeilijk te dragen. Als u gebruik maakt van factoring hoeft u niet lang op uw geld te wachten, en dat verbetert logischerwijs uw liquiditeit.

Gemak dient de mens (dus ook de ondernemer)

Bij factoring, en dan met name bij zogenaamde ‘American Factoring’, hoeft u zich geen zorgen meer te maken. U hoeft niet meer zelf betalingsherinneringen te verzorgen, aanmaningen te sturen en tijd te besteden aan incassoprocedures, zodra uw debiteur geen gehoor geeft. U hoeft zich geen directe zorgen meer te maken over oninbare facturen. Al de rompslomp en de zorgen legt u bij de factoringmaatschappij neer. U weet dat u uw geld krijg, het staat immers al op uw rekening.

Wat de boer niet kent…

De laatste jaren is ook factoring als alternatieve financieringsvorm steeds bekender geworden. Maar toch zijn er ook nog meer dan voldoende ondernemers die het proces van facturatie en debiteurenbeheer liever niet uit handen geven. U ook? Dan hier 3 tips om wanbetaling bij uw debiteuren te voorkomen:

  1. Uw factuur; Maak uw factuur zo transparant mogelijk en vermeld op een prominente plaats of in een opvallende opmaak uw betalingstermijn. Om het uw debiteur zo makkelijk mogelijk te maken raden wij aan een ‘uiterste betaaldatum’ te vermelden in plaats van een termijn. Zo hoeven uw klanten niet zelf te rekenen en vergroot u de kans dat zij binnen de termijn betalen.
  2. De facturatie; Is een project afgerond, of een fase voltooid? Stuur dan op korte termijn de factuur aan uw klant. In combinatie met bovenstaande tip, geeft u uw klant het gevoel dat u het serieus aanpakt. En dan nemen zij u ook eerder serieus.
  3. Gedegen debiteurenbeheer; Zorg voor een systeem waarmee u makkelijk kunt zien wie er achterloopt met betalen. Voor sommigen is dat een Excelsheet, voor anderen een online omgeving of (boekhoud)software. Het maakt niet uit hoe. Zorg voor goedlopende systemen: achterstallige betalingen snel herkennen, sjablonen voor herinneringen en aanmaningen, en ga zo maar door. Stroomlijn dit proces zo goed mogelijk.

 

bronnen: De Zaak, Atradius Betalingsbarometer

Bent u op zoek naar traditionele of alternatieve financiering? Wij helpen u graag verder!