< p>

Equity Based Crowdfunding biedt MKB openingen - Claassen, Moolenbeek en Partners

Equity Based Crowdfunding biedt MKB openingen

Deel deze pagina

22 juli 2013Algemene banken hebben de normen om in het MKB te financieren verscherpt. Veel MKB ondernemers hebben plannen en dat doet alternatieve financieringsbronnen ontstaan.

De solvabiliteit (verhouding tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen) is bij veel MKB ondernemingen te laag om bancair krediet aan te trekken. Middels het Crowdfunden als deelneming – Equity Based – wordt geld bij mensen verkregen die zich een aandeel zonder zeggenschap verwerven. Men neemt deel in de onderneming, dus ook in het resultaat en krijgt dividend uitgekeerd indien het resultaat dit toelaat. Het aansprakelijk vermogen kan op deze manier verhoogd worden en vervolgens kan een bank de zaak opnieuw beoordelen.

Deze nieuwe vorm van financieren opent mogelijkheden voor veel MKB ondernemers.