< p>

Emissie VKN geslaagd - Claassen, Moolenbeek en Partners

Emissie VKN geslaagd

Deel deze pagina

2 december 2014

VKN, Den Haag, 2 december 2014

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) heeft middels een onderhandse obligatie-emissie haar financiële basis voor de komende jaren op het gewenste niveau gebracht. De eerste tranche van deze emissie is volledig geplaatst bij Univé Verzekeringen, Fonds 1818 en Start Foundation.

Univé gaat een samenwerking met VKN aan om nieuwe kredietunies en kredietunie-initiatieven te ondersteunen met relatiebeheer, ontwikkeling van hun organisatie en back-office diensten. Bovendien krijgen individuele leden van de regionale Univé’s de mogelijkheid toe te treden tot kredietunies die bij de VKN zijn aangesloten. www.unive.nl.

Fonds 1818  is deze samenwerking aangegaan om kredietunies mogelijk te maken in haar werkgebied (Haaglanden, Delft, Leiden, Bollenstreek). Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in deze regio. Zij wil hiermee de financiering en de werkgelegenheid in het MKB bevorderen.  www.fonds1818.nl.

Start Foundation kiest voor deze samenwerking om ondernemers financiering te bieden die naar verwachting gaat leiden tot behoud van bestaande of nieuwe werkgelegenheid. Start Foundation zal voor hen tevens co-financieringsfaciliteiten bieden indien de bedrijven werknemers in dienst hebben of nemen die normaliter niet gemakkelijk aan een baan komen. www.startfoundation.nl .

De waarden van kredietunies zoals de VKN die uitdraagt sluiten naadloos aan op de missies van deze drie samenwerkingspartners:  terug gaan naar de basis, de menselijke maat hanteren, samenwerken binnen een gemeenschap van gelijkgestemden, bankieren dicht bij de mensen, nutsbankieren.

Een kredietunie brengt kredietgevende en kredietzoekende nemende ondernemers met elkaar in contact. Essentieel is de zgn. “common bond”: kredietgevende ondernemers verbinden zich persoonlijk met hun kredietzoekende collega’s en nemen – naast kredietverlening – ook coaching op zich.  In kredietunies gaat het daarom over veel meer dan alleen de cijfers uit het verleden. De ondernemer staat er niet alleen voor.

In Nederland is de belangstelling voor het oprichten van kredietunies de laatste tijd sterk gestegen. Nu het mkb steeds moeilijker krediet kan verkrijgen bij reguliere banken, blijken kredietunies een goed alternatief. Inmiddels zijn in ons land de eerste kredietunies van start gegaan. Bij de VKN liggen 134 aanvragen voor ondersteuning bij het oprichten van een kredietunie. De Initiatiefwet Toezicht Kredietunies (Mulder-van Hijum), op grond waarvan kredietunies spaargeld kunnen aantrekken, ligt thans ter besluitvorming bij de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt dit voorstel dit najaar behandeld.

Roland Lampe (bestuurder VKN – www.dekredietunie.nl):

“Het slagen van deze emissie stelt ons in staat om een volgende stap te zetten in de uitbouw van onze organisatie. We kunnen kredietunie-initiatieven nu snel helpen bij oprichting,  ledenwerving,  funding en kredietverlening. Zo bieden wij MKB ondernemers een reële alternatieve financieringsbron en bevorderen we groei en werkgelegenheid. We zijn trots ons te mogen verbinden aan drie belangrijke partijen die zich in willen zetten voor verantwoorde, duurzame financiering van het mkb.”

Voor nadere informatie:

Wilt u meer weten over het oprichten van Kredietunies, neem gerust met ons contact op. Als partner van Vereniging van Kredietunies Nederland informeren wij u graag hierover.