< p>

Een eigen bedrijf en toch een uitkering aanvragen? Dat kan!

Een eigen bedrijf en toch een uitkering aanvragen? Met de juiste hulp kan dat!

Deel deze pagina
Geschreven door: Marc Backus
7 mei 2018Bij de start als zelfstandig ondernemer heb je eigen middelen nodig. Denk hierbij aan geld (liquide middelen) maar ook een (privé)auto, laptop, kantoorartikelen etc. Wat doe je als je geen eigen middelen hebt of geen onderpand in de vorm van een eigen huis? Daar lees je meer over in dit artikel. Met de juiste hulp zul je ontdekken dat je veel meer kunt dan je denkt! Je leest hieronder een aantal inkomens- en subsidiemogelijkheden die een ondernemer kunnen helpen bij en na de start en bij het realiseren van een financiering.

Met een eigen bedrijf een uitkering aanvragen:

 • Ben je langdurig arbeidsongeschikt, dan kan je via het UWV hulp aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het recht op een starters- of voorbereidingskrediet, inkomenssuppletie of vergoedingen.
 • Zit je in de WW, het is mogelijk om via het UWV met behoud van je ww uitkering een eigen bedrijf te ernaast te starten.
 • Zit je in de bijstand dan kan je via de gemeente, de provincie of het waterschap hulp krijgen. Dit heet de bijstandsverlening zelfstandigen, dit is een aanvulling op je inkomen en eventueel een lening/krediet.
 • Belastingvoordeel in de vorm van zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Een ondernemingsplan voor financiering

Met een sterk ondernemingsplan heb je een betere kans op een financiering. Voor een financiering vragen de geldverstrekkers om een trackrecord zodat je het risico van hun financiering kunnen inschatten. Het probleem is vaak dat je nog geen trackrecord kan laten zien maar je moet jezelf én jouw bedrijf toch zien te verkopen bij andere partijen. Een goed ondernemingsplan is dan noodzakelijk. Naast dat het jezelf helpt om je ideeën eens goed en overzichtelijk op papier te zetten, is het ook het beste middel om naast jouw persoonlijke toelichting, je plan te delen met derden. Dit hoef je niet allemaal alleen te doen. Vraag hulp aan een financieel adviseur. Deze kijkt graag met je mee naar aanknopingspunten voor mogelijkheden.

Wat is een track record? Een track record van een onderneming is een overzicht van prestaties of misslagen van het bedrijf in het recente verleden. Het track record speelt een grote rol bij de beoordeling door de financiers. Het gaat verder dan alleen de omzet van afgelopen jaren, het beschrijft ook de afzet, de marktontwikkeling, personeelsaantallen, overnames enz.

Uitdagingen voor starters:

Als starter heb je veel uitdagingen. De toekomstige cashflow (cashflow zijn de gelden die je ontvangt in je bedrijf) is vaak onzeker. Daarnaast kun je vaak ook te weinig onderpand bieden aan een financier. Voor jezelf is er natuurlijk ook nog eens de onzekerheid voor voldoende inkomen. Al deze uitdagingen leiden ertoe dat veel potentiële starters niet slagen of zelfs niet eens starten. Diegenen die het wel proberen, hebben vaak meer hulpmiddelen tot hun beschikking dan ze zelf denken/weten. Hieronder lees je enkele mogelijkheden.

Financiering voor de startende ondernemer:

  • Borgstelling MKB kredieten, lost een groot gedeelte van een eventueel tekort aan onderpand op, wordt door de banken en enkele andere partijen aangevraagd. Dit verlaagd het risico voor de financier. Hierdoor is een financiering eerder mogelijk en het lagere risico leidt meestal ook tot een lager tarief.
  • MKB-krediet, via Qredits kan je een financiering tussen de € 50.000,- en € 250.000,- aanvragen.
  • Micro financiering, ook bij Qredits aan te vragen tot € 250.000,- maar dan in combinatie met verplichte intensieve begeleiding.
  • Investeringsfondsen, met het Seed Capital fonds ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. Risicokapitaal is een financiering met onvoldoende onderpand en een onzekere toekomstige cashflow. In dit fonds komt vraag en aanbod samen.
  • Overige subsidies door lokale en landelijke overheden en Europese Unie, voorbeelden zijn: de informal investors regeling van het ministerie van EZ, lokale subsidies voor bedrijventerreinen, duurzame initiatieven etc.
  • Er zijn nog meer mogelijkheden. De financieel adviseur helpt je graag verder.

Zonder ondernemingsplan, geen geld

De “rode draad” bij al deze mogelijkheden is dat ze niet mogelijk zijn zonder een goed ondernemersplan. Een plan dat je kunt delen, wat écht van jezelf is en wat vooral realistisch moet zijn. Gouden bergen bestaan niet maar moet je wel willen nastreven. Succesvolle starters hebben een doel voor ogen en weten dat er ook zaken zijn die waarschijnlijk niet meteen perfect lopen. Fouten maken mag, maar leer hiervan en laat zien dat je bereid én in staat bent om te anticiperen op tegenslagen. Dit kan eigenlijk heel eenvoudig door ook mogelijke negatieve scenario’s te benoemen in je ondernemingsplan en aan te geven welke maatregelen je treft om deze te voorkomen of, indien ze zich toch voordoen, hoe je ze oplost.

Bedrijf kopen

Een ondernemingsplan op papier geeft altijd een volledig beeld van jou en je plannen, dit kun je nooit helemaal naar voren laten komen in een gesprek, waarvan ook maar een gedeelte onthouden wordt. Met alleen blauwe ogen krijg je nog steeds geen financiering. Met een goed plan als basis, krijgt het gesprek met een financier meteen veel meer diepgang en gaat het voornamelijk over het bevestigen van jouw punten in plaats van het eerst moeten maken van die punten.

Hulp bij ondernemen

Eén ding weet je zeker als ondernemer, je kunt niet alles zelf. Dat is niet erg, vraag om hulp; een expert indien mogelijk. De partners bij Claassen, Moolenbeek & Partners zijn allemaal heel ervaren in de zeer diverse problemen en uitdagingen die een ondernemer tegen kan komen. Investeer in deze hulp en je rendement en slagingskans nemen aanzienlijk toe. Je kunt bij ons een ondernemingsplan laten maken. Hierdoor heb je een grotere kans op een financiering. Daarnaast dwingt een ondernemingsplan je om na te denken over de toekomst; wat kan wel en wat kan niet, wat kan misgaan en hoe reageer ik hierop? Wij helpen je om de juiste vragen te stellen en zetten je op het goede spoor. Heb je hulp nodig bij het maken van een ondernemingsplan, financieringsplan of startersplan? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Zelfstandig ondernemen doe je niet alleen

Meer weten?

Wil jij meer weten over de kracht van een professional bij ondernemen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Met onze landelijke dekking is er altijd wel een expert in de buurt. Zoek hier een vestiging bij jou in de buurt.

Marc Backus

Over de auteur Marc Backus

Zelfstandig ondernemen doe je niet alleen

Marc is zeer ervaren in het opstellen van bedrijfsstrategieën en ondernemingsplannen. Hij helpt je om jouw plannen duidelijk op papier te zetten. Zo kan jouw bedrijf weer jaren vooruit. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via www.cmenp.nl/partner/Marc-Backus.