< p>

Een kredietunie. Wat is dat? - Claassen, Moolenbeek en Partners

Een kredietunie. Wat is dat?

Deel deze pagina

7 november 2014Naast crowdfunding zijn er nog andere soorten van alternatieve financieringen. Zoals een kredietunie. Ook deze vorm van kredietverstrekking komt voort uit het feit dat de banken steeds moeilijker geld uitlenen aan het MKB.

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen. MKB-ondernemers lenen geld uit deze kas. Kredietgevende leden kunnen ook fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden. Meer informatie kan gevonden worden op de website www.dekredietunie.nl.

Waarom komen er kredietunies?

De laatste jaren wordt het steeds lastiger voor het MKB via de bank een financiering rond te krijgen. Het gaat dan vooral om leningen tot € 250.000. Banken zijn er momenteel op gericht om de aanvragen tot € 250.000 zoveel mogelijk via een digitaal proces te laten verlopen. Kostenreductie speelt hierbij een grote rol. Het MKB wordt daar als eerste mee geconfronteerd.

Waar onderscheiden kredietunies zich in?

In zijn algemeenheid kun je stellen dat kredietunies worden opgericht om de lokale economie verder te stimuleren. Een  kredietunie onderscheidt zich op de volgende punten:
* Kredietunies zijn van én voor ondernemers; ondernemers kennen elkaar
* Er is gemeenschapszin, sociaal cohesie en het bevordert de menselijke maat
* Leden zijn bereid risico’s en rendement te delen
* Er wordt kennis- en ervaringsoverdracht bevorderd door middel van coaching
* Direct toegang tot het relatienetwerk van de kredietunie, de ondernemer staat er niet alleen voor
* Nieuwe financieringsvorm naast het traditionele bankkrediet
* Extra werkgelegenheid scheppen. Hierdoor direct maatschappelijk rendement creëren.

Wat zijn de plannen?

Het is de ambitie van Kredietunie Nederland om meerdere kredietunies in Nederland op te richten. Dat kan streeksgewijs (www.mkbkredietunie.nl/noord-limburg), maar kan ook goed via een branche organisatie (www.kredietuniebakkerij.nl).

Claassen, Moolenbeek & Partners is een
samenwerkingsverband
aangegaan met de Vereniging van Kredietunies Nederland om plaatselijk kredietunies op te richten. Er worden momenteel gesprekken gestart in Bodegraven-Reeuwijk en in Gouda. Ook bij de oprichting van MKB Kredietunie Noord Limburg heeft Claassen, Moolenbeek & Partners een adviserende rol gespeeld.

Ook in Zeeland is een kredietunie actief

Sinds 1 mei 2014 is Kredietunie Zeeland actief. Met een kredietportefeuille van € 2.500.000, waarmee de eerste kredieten kunnen worden verstrekt. Dit vermogen is toegezegd door ondernemers, bedrijven en de Provincie. Dit startbedrag zal de komende vijf jaar moeten uitgroeien tot circa € 20 miljoen om investeringen te doen in het Zeeuwse mkb. Iedere Zeeuwse ondernemer die een financieringbehoefte heeft van tussen de € 50.000 en € 250.000 kan een beroep doen op de Kredietunie Zeeland. Zowel voor startende bedrijven, reeds bestaande bedrijven of voor het overnemen van een bedrijf. Wel is de voorwaarde dat je niet voor 100% exporteert naar het buitenland.

Meer informatie

Wilt u meer weten over alternatieve vormen van financiering of heeft u momenteel financiering nodig en wil u weten welke financieringsvormen voor u geschikt zijn? Neem gerust met ons contact op voor een vrijblijvende afspraak met een partner uit uw regio. Klik hier voor een kantoor bij u in de buurt.

Tip: Een goed onderbouwd financieringsplan zorgt voor vertrouwen bij uw financier, welke vorm u ook kiest.