< p>

Een beter klimaat voor bedrijfsovername! - Claassen, Moolenbeek en Partners

Een beter klimaat voor bedrijfsovername!

Deel deze pagina

23 juni 2015



We hebben weer te maken met een groeiende economie. Veel bestaande ondernemers willen stoppen met hun bedrijf. Er zijn diverse nieuwe bronnen van financieringen. Redenen om te zeggen dat het klimaat voor een bedrijfsovername sterk is verbeterd.

Een overgenomen bedrijf kan leiden tot meer succes

Bestaande bedrijven hebben ten opzichte van nieuw te ontwikkelen bedrijven een voorsprong. Logisch want ze hebben een bewezen trackrecord. Een bestaand bestand van klanten. Een naam in de markt. Het kan dan soms beter zijn om eerst eens in de markt te kijken of een bestaand bedrijf wellicht een optie is. Zeker nu. Waarom?

Beter economisch klimaat

Net als in de huizenmarkt is de markt voor bedrijfsovernames een conjunctuurgevoelige markt. Daarbij ook nog eens gedreven door emotie. Nu blijkt dat de jaren van recessie wellicht achter ons liggen zijn de overnameprijzen voor bedrijven ook lager dan voorheen. Maar het laat zich al raden. Bij een aantrekkende economie kunnen de prijzen voor een bedrijf ook weer stijgen.

Overgenomen bedrijven presteren beter

Onderzoek wijst uit dat meer dan 60% van de startende bedrijven binnen drie jaar haar activiteiten weer stopt. De harde realiteit. Maar bij bedrijfsovername ligt dat percentage beduidend hoger. Ruim 80% van de overgenomen bedrijven bestaat nog steeds na 5 jaar. Daarbij zorgt de nieuwe eigenaar weer voor nieuwe innovatie en energie. Daarom presteren vele bedrijven dan ook veel beter als ze zijn overgenomen.

Er is veel (latent) aanbod

Door onze bevolkingsopbouw hebben we te maken met de babyboom. In deze babyboom zitten ook veel ondernemers. Daarnaast heeft de crisis ervoor gezorgd dat veel bedrijfsovernames zijn uitgesteld. Een op vier ondernemers is momenteel 60 jaar of ouder. De verwachting is dan ook dat er de komende 5 jaar ruim 10 duizend bedrijven per jaar de markt opgaan.

Geen opvolging

Naast het extra aanbod hebben we ook nog te maken met het feit dat er sprake is van veel minder bedrijfsopvolging. Daarom moeten bedrijven steeds vaker beëindigd worden. Slechts een op de vier familiebedrijven wordt voortgezet door iemand van de familie zelf.

Een rijdende trein

Het grote voordeel van een bedrijfsovername is dat u op een rijdende trein stapt. Product – klanten – personeel – marketing. Alles is al ingericht. In plaats van ontwikkelen kunt uzelf energie stoppen in het verbeteren van deze processen. En nog veel belangrijker. U kunt veel eenvoudiger nieuw business ontwikkelen. En bovenal. U kunt direct van dag 1 inkomen genieten. Immers de cashflow is aanwezig, ook voor een managementfee.

Meer vormen van financiering

Een bedrijf overnemen kost natuurlijk geld. Vaak is dat er niet of is dat er onvoldoende. Door onze bankencrisis was het financieren van een bedrijf dan ook een lastige zaak. Een zaak waar menig bedrijfsovername vaak op stuk liep. Tegenwoordig spreken wij over de financieringsschijf van vijf. Naast bancaire financieringen zijn er diverse vormen van alternatieve financieringsvormen. Zoals kredietunies – crowdfunding – overheidsfinanciering – investors. Daarnaast zijn er ook tal van mogelijkheden om u intern te laten financieren. Zoals geleidelijke overdrachten en earn out constructies waarbij zowel de kopende partij maar zeker ook de verkopende partij zijn voordeel van heeft.

Laat je professioneel begeleiden

Een bedrijfsovername is een complexe zaak. Zaken als “wat is een onderneming waard” of “hoe kan de financiering goed te stand worden gebracht” zijn geen eenvoudige vragen. Laat u daarom altijd begeleiden bij een bedrijfsovername.

Claassen, Moolenbeek & Partners heeft een concreet stappenplan om tot een goede bedrijfsoverdracht te komen. Hierbij wordt het brede spectrum wat bij een bedrijfsovername allemaal op u af komt stap voor stap genomen. Klik
hier
wat het stappenplan van CM&P inhoudt.

Claassen, Moolenbeek & Partners heeft meerdere gerwp-content/uploads/verkoop-bedrijven/egistreerde Business Valuaters. Professionele financieel deskundigen die conform de strenge eisen van de business valuation een bedrijf of de juiste waarde kunnen schatten. U wilt toch ook de
juiste waarde voor uw bedrijf betalen
. En zeker niet te veel.

Met onze ruime ervaring van meer dan 30 jaar, zowel in bedrijfsstrategie MAAR OOK IN FINANCIERINGEN, zijn wij de enige partij die beide disciplines in één hand hebben. Claassen, Moolenbeek & Partners is niet voor niets DE SAMENWERKINGSPARTNER van de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN). Met onze deskundigheid staan wij de VKN bij met het
oprichten van diverse kredietunies. Zoals in
Tilburg en
Noord Limburg. Ook is Claassen, Moolenbeek & Partners lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. De branchevereniging voor private equity en/of venture capital. Kortom een partner met vele relaties die kunnen leiden tot een succesvolle financiering.

Wilt u meer weten? Neem dan eens vrijblijvend
contact
op. Wellicht kunt u al eens een kijkje nemen in onze
database van bedrijven die te koop worden gevraagd of die worden aangeboden.