Economische groei; tijd voor een financieringsplan

Deel deze pagina

20 maart 2019

financieringsplan

De Nederlandse economie kent een periode van economische groei. Bedrijven zien hun omzet en winstgevendheid toenemen. Gelukkig! Groei brengt ook specifieke problemen met zich mee. Bijvoorbeeld: om de groei te faciliteren is er extra financiering nodig. Er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden. Om de juiste financiering te krijgen moet je  goed beslagen ten ijs komen. Een gedegen financieringsplan dus. Waar moet zo’n financieringsplan aan voldoen en wat moet er in staan?

Het financieringsplan

Een goed en degelijk financieringsplan is onontbeerlijk voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Het is van belang dat bij het aanvragen van een groeifinanciering alle mogelijkheden worden benut. Zo kent de overheid bijvoorbeeld verschillende steunmaatregelen die het risico voor een financier beperken. Voor deze regelingen kan men terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (zie: www.RVO.nl). Voorbeelden hiervan zijn het borgstellingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf (BMKB), de GO (Garantie Ondernemingsfinanciering) en de Groeifaciliteit. Er is voor elke levensfase van de onderneming een faciliteit beschikbaar. Om voor een regeling in aanmerking te komen moet men wel aan diverse voorwaarden voldoen. Hierover kunnen de partners van CM&P je informeren.

Terug nu naar het financieringsplan.

In principe is een financieringsplan een afgeleide van het ondernemingsplan. Het ondernemingsplan vormt de basis voor het financieringsplan. Een aantal onderdelen welke niet mogen ontbreken in een financieringsplan zijn:

  • De Ondernemer;
  • Onderneming;
  • Markt;
  • Financieel Plan;
  • Zekerheden.

Ondernemer

Van belang is om te beschrijven wie de ondernemer is en wat haar/zijn achtergrond is. Is de ondernemer een starter of is het een ondernemer met reeds vele jaren ervaring. Is iemand een starter dan wordt er gekeken naar de vooropleiding en wat de ervaring is in de branche? Als het daarentegen een ervaren ondernemer is; wat is haar track record? Ook wordt gekeken naar de privé situatie van de ondernemer. Kan iemand rondkomen met wat hij of zij als ondernemer verdient?

Onderneming

Belangrijk onderdeel van de financieringsaanvraag is uiteraard de beoordeling van de onderneming. Enkele belangrijk vragen die beantwoord moeten worden zijn:

Is er een meerjarig businessplan?
Wat is de strategie van de onderneming?
Hoe worden de doelen bereikt?
Hoe ziet de organisatie er uit?
Wat is het trackrecord van de onderneming?

Ook financiële ratio’s zoals rentabiliteit en solvabiliteit (eigen vermogen in verhouding tot totaal vermogen) worden geanalyseerd.

Markt

Natuurlijk wordt bij een financieringsaanvraag gekeken naar de markt waarin de onderneming actief is. Hoe is het gesteld met de concurrentie in de markt? Is het een krimpende markt of juist een groeimarkt? Het zal duidelijk zijn dat een financier kritischer kijkt naar een onderneming die actief is in een krimpende markt. 

Financieel Plan

Als voorgaande onderdelen goed zijn beschreven volgt daaruit het financieel plan. Het financieel plan komt dus niet uit het niets, maar wordt onderbouwd. Het financieel plan begint met de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Nóg belangrijker is de prognose voor de komen jaren. De exploitatieprognose voor de komende jaren en een liquiditeitsprognose. Uit de liquiditeitsprognose blijkt of de onderneming voldoende liquiditeit genereert om rente en aflossing te betalen.

Zekerheden

Tot slot wordt er nog gekeken naar de zekerheden die de onderneming kan bieden. Zekerheden in de vorm van een hypotheekrecht, een pandrecht of een andere borgstelling. Vaak vraagt een financier van de ondernemer een privé-borgstelling in geval de onderneming wordt gedreven in de vorm van een BV of NV.

Meer informatie

Wil je meer weten over een ondernemingsplan en/of een financieringsplan voor jouw onderneming? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

mr. Arie de Groot

Over de auteur

Mr. Arie de Groot

Arie de Groot heeft zijn allround financiële en fiscale kennis opgebouwd gedurende een carrière van 25 jaar binnen het bedrijfsleven. Vanaf 2008 heeft Arie zich veel bezig gehouden met recovery van bedrijven. Als rode draad door zijn carrière lopen de termen bouwen en innoveren. Heb je interesse in wat hij voor jou kan betekenen en wil je een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met hem op via mail of bel 06 – 46978466