< p>

DUURZAME INZETBAARHEID ESF SUBSIDIE 2017 - Claassen, Moolenbeek en Partners

DUURZAME INZETBAARHEID ESF SUBSIDIE 2017

Deel deze pagina

1 november 2016

Dit thema uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

 

Thema’s waarop advies kan worden ingewonnen in 2016

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het inspelen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

 

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • of het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het aanpassen van de organisatie van het werk in dialoog met de werkenden.

 

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

Het derde aanvraagtijdvlak loopt van maandag 14 november 2016 9:00 uur tot en met vrijdag 25 november 2016 17:00 uur. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is in dit tijdvlak maximaal € 13 miljoen beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt deze € 10.000,-.

Succes Tip:

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met de een mogelijke subsidieaanvraag.

Voor meer informatie, zie:
Bron:  https://www.agentschapszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-ESF-2014-2020