Duurzaamheid een speerpunt voor banken?

Deel deze pagina

22 april 2014Meer en meer lijkt het begrip duurzaamheid voor banken van groot belang. Enerzijds bij de krediet/klant beoordeling, maar ook voor het eigen imago wordt duurzaamheidsbeleid belangrijk geacht.

Jaarlijks presenteert “De Eerlijke Bankwijzer” een rapport hoe het staat met het duurzaamheidsbeleid van de banken. “De eerlijke bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie, de Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Rekeninghouders kunnen in de rapportages zien hoe hun bank presteert ten opzichte van de concurrentie.

Zeven banken verbeterde het afgelopen jaar hun beleid of hebben het aanzienlijk aangescherpt. ASN en Rabobank stimuleerden bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van energiebesparing in de woningbouw.

Lees meer achtergronden bijv. op de site van duurzaambedrijfsleven.nl