Doet u zaken in buitenland. Dan kent u de betekenis van het valutarisico.

Deel deze pagina
Geschreven door: Wim Hulstein
15 november 2016

financiering, factoring, crowd-funding en meer

Was het maar net zo eenvoudig als bij de productie. Dan kun je bij valutaschommelingen en dus valutarisico de marge vasthouden door de inhoud van je verpakking kleiner te maken. Dit wordt ook wel “shrinkflation” genoemd. Zie recentelijk het voorbeeld van Toblerone, minder chocolade in de reep voor dezelfde prijs. Er zijn betere oplossingen!

Grote valuta-schommelingen is een groter valutarisico

Na de Brexit hebben we het Britse pond sterk zien muteren in de afgelopen maanden.

Ook voor de US dollar zijn volatiele uitslagen te verwachten: wat dacht u van de volgende feiten

  • US: staatsschuld 105% (!) van BBP
  • Handelstekort september 2016: USD 36 miljard
  • Werkloosheid slechts 4,9%
  • Grootschalige aangekondigde investeringen in infrastructuur door de Trump Administratie. Trump is afgelopen vrijdag al de “inflatie-president” genoemd met als mogelijke gevolg een (nog) hogere rente. Zo steeg de afgelopen dagen de 10-jaars yield op Amerikaanse leningen van 1,73% naar 2,15%. (een stijging van 25%!)

Dit gaat ook grote valutaschommelingen tot gevolg hebben. Het tempo, waarin dit gebeurt is in deze tijden onvoorspelbaar.

Hoe kunt u valutarisico beperken

Natuurlijk is het eerst belangrijk dat je goed weet wat de betekenis van valutarisico is. En hoe doe je als ondernemer aan valutarisicobeheer? De corebusiness is immers de handel tussen land x en land y; of de productie van een mooi product.

4 tips voor het afdekken van valutarisico’s :

  1. Het meest eenvoudige bij handel is de in- en verkoop in EUR af te spreken.
  2. Mocht dit niet haalbaar zijn, overweeg in- en verkoop in dezelfde valuta te doen: het risico beperkt zich tot de brutomarge.
  3. Werk met vaste verrekenprijzen, met een ruime marge voor negatieve koersbeweging. Nadeel is: vermoedelijk minder competitieve prijzen..
  4. Sluit een valutatermijncontract af. Bijvoorbeeld voor een transactie van vandaag wordt over drie maanden een binnenkomende USD betaling verwacht. De valutakoers wordt nu al vastgelegd. Geen enkele schommeling raakt je meer. Een valutatermijncontract sluit de onderneming af bij bijv. een bank. Let op dat dat een bank een valutatermijncontract beoordeelt als (een verhoging van) een kredietfaciliteit. De onderneming moet op de vervaldatum van het valutatermijncontract EUR leveren/afnemen tegen de vreemde valuta. Het voorbereiden, presenteren en behandelen van de aanvraag van deze kredietfaciliteit vraagt geduld. De kansen op succes zijn goed. Zo is er zekerheid en blijft de focus gericht op de corebusiness van het bedrijf.

Meer weten? Neem contact op

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Wim Hulstein, expert op gebied van internationaal zaken doen. Partner bij Claassen Moolenbeek & Partners te Amersfoort.