Deponeer uw jaarrekening bij het kvk, en dan…

Deel deze pagina

20 maart 2017Eind mei moet u vermoedelijk uw jaarrekening deponeren bij de KvK. Natuurlijk doet u dat als ondernemer.

Waarom een jaarrekening bij kvk deponeren? Het is verplicht

Vermoedelijk NIET omdat u voorstander bent van deze publicatieplicht. Ook NIET omdat u uw klanten, leveranciers en concurrenten inzicht wilt geven in de stand van zaken van uw onderneming. De reden dat u deponeert is dat u bij verzuim van deze plicht als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt. Ook kan het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. Dat heeft een boete van enkele duizenden euro’s tot gevolg (zie website KvK). U bent dus verplicht uw jaarrekening te deponeren.

UITSTEL bij deponeren jaarrekening bij het kvk

Als het bestuur de jaarrekening niet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar kan opmaken kan uitstel worden verleend. De publicatieplicht schuift dan ook op. In 2017 is de uitstel 5 maanden. Heel veel ondernemers maken gebruik van die uitstelregeling.

Terzijde: het MKB krijgt dit jaar te maken met de verplichting de cijfers digitaal aan te leveren.

is het deponeren van een jaarrekening nog nuttig en waarom?

Hoogleraar Ruud Vergoossen geeft in het FD aan dat de toegevoegde waarde van de deponeringsplicht voor de ongeveer 680.000 MKB-bedrijven in de praktijk vrijwel nihil is. De kosten voor publicatie zijn per bedrijf gering. Maar de KvK (handelsregister) en belastingdienst (controle naleving) maken wel degelijk kosten. Beperking van de deponeringsplicht lijkt zinnig, maar is nog niet zo eenvoudig te realiseren vanwege Europese richtlijnen.

TRANSPARANTIE

Wij begrijpen heel goed de aversie van DGA’s om cijfers openbaar te maken. Toch speelt transparantie, anno nu, een belangrijke rol bij het zaken doen. Vaak is het zelfs niet af te schermen. Informatie over u en uw bedrijf is heel gemakkelijk te achterhalen. Bij het maken van uw toekomstplannen kunt u daar zelfs op inspelen: het wordt wel “omdenken” genoemd. Levert transparantie over uw financiële positie een voorsprong op ten opzichte van uw concurrenten? Misschien een vraag om over na te denken bij het maken van uw businessplannen.