< p>

De waarde van bedrijfskundig advies - Claassen, Moolenbeek en Partners

De waarde van bedrijfskundig advies

Deel deze pagina

3 september 2015Bedrijfskundig advies is voor ondernemers die het gevoel hebben dat het beter kan. Dat er meer uit de onderneming te halen valt. Betekent dit dan dat het slecht gaat met de onderneming? Nee, dat hoeft helemaal niet.

Maximaal rendement behaalt u met een duidelijke visie voor de toekomst en een doordachte tactiek.

Wij helpen in ons advies o.a. op het gebied van:
– Koersbepaling
– Financiering (bedrijfsfinanciering, bancair, crowdfunding)
– Rendementsverbetering

Door het bieden van concrete oplossingsrichtingen op vraagstukken, kunnen wij het rendement van uw onderneming vergroten. Vanuit onze ervaring kunnen wij de diversiteit aan vragen van ondernemers over hun bedrijfsvoering onderverdelen in de onderstaande categorieën:

1) Strategie
2) Marketing
3) Bedrijfsprocessen
4) Financiën
5) Management

Een aantal bevindingen hebben wij onderstaand beschreven.

Strategie:

– De onderneming leeft van dag tot dag. Een duidelijke visie voor de toekomst is er niet.
– Doelstellingen zijn bekend maar ze worden niet geïmplementeerd.
– Prioriteiten worden niet gesteld en daardoor worden de doelstellingen niet gehaald.
– De sterke punten van de onderneming worden onvoldoende benut.

Bedrijfsprocessen:

– Onvoldoende aansluiting en te veel overdrachten tussen de processen.
– Er wordt veel tijd besteed aan ad-hoc brandjes blussen en te weinig aan structurele oplossingen.
– Effectief en efficiënt werken ontbreekt in de onderneming.
– Te weinig duidelijkheid en eenduidigheid in de organisatie.
– De onderneming groeit hard waardoor het moeilijker wordt om grip op de zaak te houden.

Financiën:

– De financiële gezondheid van de onderneming is niet exact bekend.
– Projecten leveren onvoldoende resultaat op.
– Investeringsbegrotingen worden zelden opgesteld.
– Vreemd vermogen aantrekken is moeilijk.

Management:

– De ondernemer heeft onvoldoende grip op de onderneming.
– Er bestaat onvoldoende grip op de onderneming.
– Er is geen duidelijke bedrijfsstructuur geformuleerd.
– Taken en verantwoordelijkheden zijn onvoldoende duidelijk.

Wat levert onze inzet u op:

Rust (financieel, operationeel, persoonlijk)
Resultaat (winstgevendheid)
Rendement (waarde creatie, toekomstperspectief)

Door het aanpassen van de financiële structuur aan de organisatie, het efficiënter omgaan met operationele processen en het creëren van een duidelijk doel en focus kan een resultaatverbetering gerealiseerd worden.

Wilt u weten hoe u het bedrijfsresultaat kunt verbeteren, neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op.