CM&P Zutphen groeit!

Deel deze pagina

5 januari 2016Een nieuw jaar en een nieuw gezicht!

De dagen worden langer en dat geeft nieuwe energie. Energie om er flink tegenaan te gaan en er het beste jaar ooit van te maken. Bij CM&P Zutphen doen we dat met een nieuw gezicht. Victor Miedendorp de Bie vult met zijn financieel economische achtergrond de expertise van de zittende partners Ed Jansen Venneboer en Jan Klomp goed aan. Vanuit de nu ontstane brede adviescapaciteit kunnen wij ondernemers helpen te werken aan hun bedrijf in plaats van in hun bedrijf. Het is per slot niet de hoeveelheid energie die telt, maar vooral de wijze waarop die energie slim en effectief wordt ingezet.

Heeft u in 2016 een gewijzigde financieringsbehoefte, wilt u een bedrijf verkopen of overnemen, wilt u een ondernemingsplan opstellen óf wilt u als ondernemer met een externe deskundige klankborden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Victor Miedendorp de Bie victor.miedendorpdebie@cmenp.nl  06 22 79 82 05
Eind 2015 is Victor Miedendorp de Bie begonnen als partner van CM&P in Zutphen. Victor heeft een financieel economische achtergrond en heeft vele jaren gewerkt als extern georiënteerde business controller bij diverse ondernemingen. Advisering van ondernemers bij het maken van hun ondernemingsplannen is dan ook één van de speerpunten van Victor binnen CM&P. Victor: “Waar wil ik met mijn onderneming staan over vijf jaar? Dat is een belangrijke vraag die menig ondernemer zichzelf stelt of zou moeten stellen. Wij begeleiden hem bij dat denkproces en formuleren samen met hem haalbare doelen, waar hij zich op kan richten de komende jaren. Dit resulteert in een praktisch ondernemingsplan. Onze aanpakt stokt echter niet na oplevering van dit plan, maar behelst ook de support bij de uitvoering ervan.” Lees meer over het 
ondernemingsplan.


Ed Jansen Venneboer
ed.jansenvenneboer@cmenp.nl
06 53 37 84 51

Dit specialisme is een uitstekende aanvulling op de expertise van Ed Jansen Venneboer op het gebied van fusies & overnames en bedrijfs-herstructureringen. Ed: “ Zowel de financiering van bedrijfsovernames als van bedrijven die in zwaar weer verkeren vraagt in deze tijd om de nodige creativiteit. Een degelijke bedrijfskundige onder-bouwing en kennis van de beschikbare financieringsbronnen leiden dikwijls tot een verrassende oplossing.” Lees meer over 
bedrijfsovernames.
…..


Jan Klomp
jan.klomp@cmenp.nl
06 81 05 92 92

 
 
 
Jan Klomp vult dit verder aan met zijn kennis over gestapelde financieringen. Jan: “Met name door de veranderde regelgeving voor banken zijn zij of willen zij over het algemeen geen 100% financiering verstrekken aan een ondernemer. Om de financiering rond te krijgen, moet gezocht worden naar andere mogelijkheden. Wij hebben als CM&P contacten met meerdere alternatieve financiers, zoals crowdfunders, informal investors en factoringbedrijven. Wij gaan samen met de ondernemer op zoek naar de beste combinatie van financieringen, zodat hij succesvol kan ondernemen. Lees meer over het 
financieringsadvies
.