Ondernemingsplan

Deel deze pagina

25 juni 2012In de voorbije tientallen jaren heeft CM&P voor MKB-ondernemingen, corporates, zorg- en overheidsinstellingen ondernemersplannen geschreven. Dat gebeurt volgens een beproefde aanpak.

Het Claassen,Moolenbeek&Partners ondernemingsplan is hét instrument voor de strategische (her)oriëntatie van een onderneming. Het formuleren van een ondernemingsplan genereert een bewustwordingsproces, waardoor kritisch naar de eigen onderneming wordt gekeken en kansen en bedreigingen worden vertaald naar concrete actieplannen voor de korte en middellange termijn. Door het ondernemingsplan worden afwijkingen sneller gesignaleerd en kan tijdig worden bijgestuurd.

Motivatie
Om doelstellingen te verwezenlijken is motivatie vereist. Daartoe dienen betrokkenen binnen de organisaties van hetzelfde beeld uit te gaan en moet er overeenstemming bestaan over de te volgen aanpak. Het CM&P ondernemingsplan voorziet daar in.

Doelstellingen
Het formuleren van een ondernemingsplan zorgt ervoor dat iedereen in uw organisatie dezelfde doelstellingen voor ogen heeft. Hierdoor worden communicatiestoornissen voorkomen. Een ondernemingsplan vermindert ad-hoc beslissingen en geeft een leidraad waarop teruggevallen kan worden. Het verschaft het management meer zekerheid. Het formuleren van het ondernemingsplan werkt op zich al kwaliteit verhogend.

Beproefd concept
Het CM&P ondernemingsplan is sinds 1983 in honderden ondernemingen in veel verschillende branches toegepast. De methode wordt door de partners op basis van specifieke kennis up-to-date gehouden.