Bundelen van kennis en kunde: Fusie Stichting Schildersvakopleiding

Deel deze pagina
Geschreven door: Paul van Beek RAB
20 september 2022Een fusie van verschillende organisaties is altijd een complex proces. Wanneer maar liefst 5 organisaties samengaan is er sprake van een groot, interessant en uitdagend traject waarbij expertise vereist is. Knowhow waar Paul van Beek als partner van Claassen Moolenbeek & Partners Den Bosch over beschikt. De schildersopleidingen gevestigd in Rosmalen, Nuenen, Tilburg, Breda en Nijmegen besloten om hun krachten samen te bundelen. Deze tot voorkort onafhankelijke organisaties gaan verder onder de naam Stichting Schildersvakopleiding. De akte van oprichting passeerde 15 juli de revue tijdens een feestelijke bijeenkomst in Rosmalen.

 

Duurzame relatie

Paul onderhoudt al meer dan 9 jaar een duurzame relatie met een van de leden van de Schildersvakopleiding.  Dit lid is tevens ook eigenaar van een groter schildersbedrijf. Bij dit schildersbedrijf heeft Paul geholpen met het ontwikkelen van een strategisch plan. Gedurende de samenwerking is er een groei gerealiseerd en zijn er mooie stappen gezet qua specialisatie en optimalisatie van de onderneming.

Via deze rol is Paul in contact gekomen met stichting BAO die directie voerden voor meerdere Schildersvakopleidingen. Binnen deze stichting vond, vanwege het ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd, een directiewisseling plaats. Om de transitie van de oude directie naar de nieuwe directie soepel te laten verlopen besloot men Paul in te schakelen in de rol als adviseur.

 

Strategische keuzes maken

In deze rol besloot Paul dat het van belang was om de overdracht van verantwoordelijkheden en informatievoorziening transparant te krijgen. De eerste stap in het traject was het maken van een blauwdruk. Hoe ziet de organisatie eruit? Wie heeft welke verantwoordelijkheden en uit welke onderdelen bestaan de organisatie? Vanuit deze blauwdruk zijn nieuwe doelen geformuleerd om de organisatie verder door te laten ontwikkelen.

Tijdens zijn onderzoek stuitte Paul op een intern uitzendbureau. Dit uitzendbureau was onderdeel van de Schildersvakopleiding. Het uitzendbureau is opgericht voor ex-leerlingen van de opleiding. Tijdens laagconjunctuur is het moeilijk voor pas afgestudeerde schilders om een baan te vinden. Met behulp van dit uitzendbureau was er sprake van een baangarantie voor pas afgestudeerde ambachtslieden. Als een schilder klaar is met zijn studie kan deze direct in dienst bij het uitzendbureau. Vanuit hier was er de mogelijkheid dat ex-studenten doorstroomden naar bedrijven.

Paul nam dit deel van de organisatie onder de loep en kwam, samen met de directie, tot de conclusie dat dit onderdeel niet optimaal rendeerde. Daarnaast pas het binnen de visie van de nieuwe directie om samen te werken met partners die gespecialiseerd zijn in het detacheren van vakkrachten. De huidige nieuwe directie wil zich vooral richten op de kwaliteit van de opleiding. Uiteindelijk is dit onderdeel verkocht aan een derde partij die als gespecialiseerd uitzendbureau ook actief is in de branche.

De meerwaarde van de fusie

Na gesprekken met de directie zijn er nieuwe doelen geconcretiseerd. Dit gebeurde aan de hand van de nieuw ingeslagen weg en bijhorende visie op organiseren van de nieuwe directie. Een van de geformuleerde doelen was het tot uitvoering brengen van een fusie. Dit traject omvatte onder andere een fiscaal onderzoek en een notarieel onderzoek. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen heeft Paul geadviseerd om naast de nodige specialisten ook (oud) CM&P Partner Theo van Dijck erbij te betrekken als fusiemanager.

Uiteindelijk gingen alle regionale besturen akkoord met de voorgestelde fusie.

Paul legt de meerwaarde van de fusie voor de betrokken partijen uit: “Je krijgt professionaliteit, slagkracht, er is minder overleg nodig en er is ruimte om ook verder te specialiseren”. Het traject van de fusie verliep voorspoedig. “Het hele traject vroeg om inzet, draagvlak en keuzes maken”, blikte Paul van Beek terug. “Zowel op organisatorisch, financieel als commercieel niveau. De fusie is voorbereid, terwijl de winkel gewoon doordraaide”.

 

Sterke Raad van Toezicht

Om ook na de fusie succesvol te blijven, was de installatie van een sterke Raad van Toezicht noodzakelijk. Waar voorheen iedere locatie zelfstandig opereerde, vindt het bestuur nu centraal plaats. Binnen de nieuwe structuur wordt de regionale betrokkenheid gewaarborgd. De nieuwe directie is verantwoordelijk. De Raad van Toezicht monitort het nieuwe bestuur en houdt toezicht op de belangen van de achterban. De nieuwe structuur geeft de Schildersvakopleiding meer slagkracht.

Erwin Brouwer van de Schildersvakopleiding is in zijn nopjes met de sterke Raad van Toezicht. “Dit betekent een mooie eerste stap naar onze groeiambitie. Dit is een verrijking voor de organisatie, een professionaliseringslag. Dat is ook nodig om aansluiting te blijven houden bij alles wat er om ons heen gebeurt. Dit houdt ook mij als bestuurder scherp.”

 

Betrokken rol als trusted advisor

Met de fusie kan de ambitie om te groeien en een verdere specialisatie als opleidingsinstituut worden gerealiseerd. Paul zal betrokken blijven als trusted advisor.

Over de auteur

Paul van Beek RAB

Paul van Beek is ruim tien jaar binnen het bankwezen actief geweest in diverse leidinggevende rollen en daarnaast altijd actief gebleven in het adviseren en financieren van MKB bedrijven. Diverse branches in de handel, industrie en dienstverlening zijn hem bekend.
Heb je een vraag voor Paul? Bel hem dan op 06 – 10 74 47 40 of mail hem!