< p>

Bouwen aan en met het juiste werkkapitaal - Claassen, Moolenbeek en Partners

Bouwen aan en met het juiste werkkapitaal

Deel deze pagina

18 juli 2016Al jaren zijn we voor deze bouwondernemer sparringspartner. Al in 2014 werd er een wijziging van koers ingezet om de onderneming fors te laten groeien. Men wilt optimaal profiteren van de op handen zijnde verbetering van de huizenmarkt. De veranderde strategie heeft geresulteerd in een forse groei (meer dan verdubbeld) van omzet en resultaat in 2015, ook in 2016 verdubbeld de omzet zich. De groei vraagt om meer werkkapitaal. Door winstinhouding en strakker sturen op de debiteuren ontstond er meer ruimte. Maar er was, op korte termijn, nog meer nodig.

De onderneming heeft een rekening-courant bij een bank. Bij gezonde groei lijkt uitbreiding van die faciliteit een logisch verzoek. Maar daarvan wisten wij dat dit niet binnen één maand te regelen was. Er zijn alternatieven, zoals: factoring (bevoorschotting debiteuren). Helaas betreft het een onderneming met niet afgeronde opdrachten waardoor dit niet mogelijk is.

Behoefte aan snel werkkapitaal

Welke partij in de markt kan nog meer snel (binnen één week) extra werkkapitaal verschaffen? Hulp is gevraagd en het werd gevonden: Spotcap. De aanvraag is ingediend bij Spotcap en binnen één week was er extra werkkapitaal voorhanden. In combinatie met het reduceren van de debiteuren heeft de onderneming kunnen voldoen aan de verplichtingen en wilden leveranciers ook blijven leveren.

Om tot een structurele oplossing te komen is uiteraard gekeken naa de bancaire mogelijkheden. Een financieringsplan is opgesteld en voorgelegd aan de huisbankier. Uiteindelijk resulteert dit in een uitbreiding van de rekening-courant, waardoor het werkkapitaal voor de toekomst geborgd is en de groei van de onderneming kan worden voortgezet. Een voorbeeld waar korte termijn oplossingen gebruikt zijn om op langere termijn ook succesvol te blijven ondernemen.


stempel-cmenp-so-01-small