Borgstelling MKB-leningen onder vuur

Deel deze pagina

23 juni 2016

Financiering MKB met overheidsteun

In de afgelopen jaren hebben wij voor onze klanten menig financiering geregeld. Bancair of niet-bancair. Bancaire leningen zijn bij menig ondernemer nog steeds favoriet.  Al was het alleen al omdat deze leningen vaak goedkoper zijn.

Banken verstrekken nog steeds graag leningen aan het MKB, maar natuurlijk moet daar zekerheid voor gegeven worden. Juist in die situatie waar de prognoses zeker gunstig zijn, maar de zekerheden positie klein is, bood de zogenaamdee MKB-borgstellingsregeling soelaas. De staat stelt zich namelijk gedeeltelijk garant.

Deze regeling is in het leven geroepen (in 1915) om de financierbaarheid van MKB-Nederland te vergroten, met als gevolg: meer werkgelegenheid en bedrijvigheid. Goed voor de Nederlandse Economie.

In de afgelopen jaren zijn, mede met behulp van onze CM&P-partners, veel van dergelijke Borgstelling MKB leningen verstrekt. En met uiteindelijk veel succes.

Het FD meldt dat er onenigheid bestaat over het voortbestaan van de regeling tussen het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische zaken.

Het zonder meer schrappen van de regeling zou, op basis van onze jarenlange ervaring en inzichten, een verslechtering betekenen voor de financierbaarheid van het MKB.

Lees meer over de regeling op www.rvo.nl. Het artikel van het FD kunt u hier lezen