< p>

Jaarplan maken bij CM&P

Jaarplan maken bij CM&P

Veel organisaties maken aan het einde van het jaar een jaarplan. Een plan waarin doelen en concrete acties voor het eerstvolgende jaar worden geformuleerd. Toch leert de ervaring dat veel van deze plannen in de loop van het jaar in de ijskast verdwijnen.

Wil jij dit jaar een realistisch jaarplan maken, zodat je de daad bij het woord kunt voegen? De adviseurs van Claassen, Moolenbeek & Partners staan je graag met raad en daad bij.

Wat is een jaarplan?

Elke organisatie heeft doelen. Om die doelen te bereiken zijn concrete acties nodig. In een jaarplan leggen bedrijven en organisaties (meetbare) jaardoelen, concrete acties en verwachte resultaten vast. Het plan vormt een leidraad voor de organisatie bij het behalen van strategische doelstellingen. Meestal worden de doelen en de daaruit voortkomende acties bepaald door de directie, het management en de betrokken medewerkers.

Wat zit er in een jaarplan?

Er bestaat geen vast stramien voor het opstellen van een jaarplan. Elk bedrijf is per slot van rekening anders. Het belangrijkste is dat je met een jaarplan richting geeft. Waar wil je naartoe? Welke prioriteiten komen er op de agenda en wat moet je daarvoor doen? De onderdelen waarmee je richting geeft en daarom niet mogen ontbreken in een jaarplan zijn:

 • Missie en Visie: De basis van elk jaarplan. Met een duidelijke missie en visie geef je richting aan de organisatie. Waar staat het bedrijf voor, wat geeft het bestaansrecht en wat voegt het toe aan de maatschappij?
 • Doelstellingen en prioriteiten: Onmisbaar in het jaarplan. Heldere doelen en prioriteiten dragen bij aan de eerder geformuleerde missie van de organisatie.
 • Actieplan: Een concreet actieplan geeft handvatten. Hoe worden prioriteiten opgepakt en wanneer?
 • Financiën: Door je financiën in kaart te brengen, kun je zien of de doelen die je gesteld hebt realistisch zijn.
 • Verwachte resultaten: De activiteiten uit het actieplan leveren resultaten op. Welke zijn dat? Ook deze leg je vast in het jaarplan.
 • Tijdplan: Hiermee zie je wat er wanneer gaat gebeuren en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Met een duidelijke planning voorkom je dat deadlines worden overschreden en plannen in de ijskast verdwijnen.

Hoe maak ik een jaarplan op?

Een jaarplan maken hoeft niet moeilijk te zijn. Wel moeten organisaties er tijd voor inplannen. Met een gedegen voorbereiding ga je voortvarend van start. De meeste directies stellen een betrokken team samen, waarmee ze brainstormen over de missie en visie, de KPI’s en de doelstelling. Daarnaast denken ze na over de vorm van het jaarplan. Een veelgebruikt format voor het jaarplan is de A3 methodiek. Deze methodiek verbindt – aan de hand van het INK managementmodel – de succesbepalende factoren aan concrete doelstellingen en acties. Deze elementen worden letterlijk op een A3-formaat weergegeven. Uiteraard volstaat een traditioneel document of een PowerPoint ook voor het opstellen van een jaarverslag.

Waarom zou je een jaarplan moeten maken?

Zelfs een eenvoudig jaarplan kan bijdragen aan het succes van een onderneming. In deze veranderende maatschappij worden klanten steeds veeleisender. Blijf jij doen wat je altijd deed, dan loop je het risico dat je met je product of dienst niet meer aansluit op de wensen van de klant of dat je wordt ingehaald door een concurrerende partij. Het is dus raadzaam om op bepaalde momenten te reflecteren en vooruit te blikken. Alleen met een doelgerichte aanpak geef je richting aan je organisatie en blijf je groeien.

Waar moet je op letten bij het maken van een jaarplan?

In de praktijk komt het vaak voor dat organisaties een prachtig jaarplan opstellen, maar dat het niet de gewenste resultaten oplevert. Door drukte raakt het plan in de vergetelheid of er doen zich onvoorziene omstandigheden voor, waardoor de focus op andere zaken komt te liggen. Daarnaast komt het vaak voor dat doelstellingen onrealistisch blijken. Let daarom bij het maken van een jaarplan op de volgende aandachtspunten:

Een jaarplan maak je mét en voor je personeel

Een onderneming wordt gedragen door haar medewerkers. Het is daarom van belang om medewerkers al in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het jaarplan. Is er geen draagvlak voor de plannen of voelt het personeel zich niet betrokken, dan is de kans van slagen klein.

Doelen worden SMART geformuleerd

Dat betekent dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Een adviseur kan helpen bij het formuleren van SMART doelstellingen.

Maak een agile jaarplan als dat nodig is

Organisaties zijn continu in verandering. Met een agile jaarplan speel je hierop in. Agile betekent niet dat je je bedrijfsstrategie verandert, maar dat het plan aansluit op de veranderende actualiteit.

Een jaarplan maken bij CM&P

Is het tijd om de juiste koers voor de komende periode uit te zetten en kun je hulp gebruiken bij het opstellen van een realistisch jaarplan? De adviseurs van Claassen, Moolenbeek & Partners staan je bij met strategische planning én begeleiding bij de uitvoering. Onze gedreven adviseurs hebben jarenlange ervaring in verschillende sectoren en weten precies wat er nodig is om een professioneel jaarplan op te stellen dat aansluit bij jouw onderneming. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden of lees hier meer over onze diensten.

Doe de CBS nu zelf

Dé CBS, dat staat voor Claasen,moolenbeek Bedrijfs Scan.  Dat is een online scan die je zelf invult en waarmee je snel inzicht krijgt in je sterke punten en zwakke punten van je bedrijf.

Een doe-het-zelf bedrijfsscan

De Claassen, Moolenbeek Bedrijfs Scan

Meer weten? Vul dan dit formulier in.

  Mevr.Dhr.

  Gratis adviesgesprek

  Maak gebruik van een gratis advies / kennismakingsgesprek. Ontdek hoe ook jij succesvol(ler) kunt ondernemen.

  Overname adviseur

  Nieuwsbrief CM&P


   Wij helpen u verder

   Wilt u een kwalitatief hoogwaardig ondernemingsplan laten maken?
   Of heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.