< p>

Bedrijfscontinuïteit! Het CM&P Bedrijfscodicil. - Claassen, Moolenbeek en Partners

Bedrijfscontinuïteit! Het CM&P Bedrijfscodicil.

Deel deze pagina
Geschreven door: Waldy van de Walle MSc RAB
4 september 2016

De kans dat u overlijdt is klein. Als u 50 jaar bent is dat 0.32%. Waarom zou u zich dan druk maken als ondernemer? Toch is die kans altijd aanwezig. En wat gebeurt er dan met uw onderneming als die situatie zich voordoet. Onderzoek wijst uit dat in 4 jaar na het overlijden van de ondernemer de omzet is gedaald met 60%. 20% van die bedrijven gingen zelfs failliet. Dit met zware gevolgen voor de nabestaande. Hele vermogens verdampen dus.

Risico’s

Voor elk soort risico hebben we wel een verzekering. Zo hebben ondernemers vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor het geval dat we als ondernemer door ziekte inkomstenverlies lijdt. Ook kunnen we ons verzekeren voor een bepaalde uitkering aan de nabestaande indien u als ondernemer komt te overlijden. U sluit die vaak af om de nabestaande na uw overlijden een comfortabel leven te geven. Het zou dan jammer zijn dat dit kapitaal de gevolgen van uw overlijden ten aanzien van uw onderneming moet gaan dragen. En helaas gebeurt dat vaak in de praktijk.

Draaiboek

U hebt het leven niet zelf in de hand. Dat is iets wat zeker is. Wel kunt u ervoor zorgen dat als er iets met u gebeurt, bepaalde mensen uw werkzaamheden als ondernemer kunnen overnemen. Zo heeft u de operationele zaken. Deze zijn vaak wel geregeld met een collega-ondernemer. Maar hoe zit het dan met bepaalde concurrentiebedingen? Maar er zijn ook strategische zaken. Zo kunt u bepalen wie de leiding krijgt over uw onderneming.

 • Wie mag er beslissingen uit uw naam nemen?
 • Waar moet degene die wordt aangesteld op letten?
 • Wie zijn uw steakhouders?
 • Wie zijn uw adviseurs?
 • Hoe is de financiering geregeld?
 • Kan die blijven voortbestaan bij het overlijden van u?
 • Wie is gemachtigd om de betalingen te doen?
 • Wat is de pincode van uw random reader?
 • Welke leveranciers zijn van belang?
 • Met welke klanten is er een duurzame relatie?
 • Kunnen klanten schade leiden als u bedrijfscontinuïteit faalt? En is deze schade verhaalbaar?

Bedrijfscodicil

Dit alles kan geregeld in een bedrijfscodicil. Een bedrijfscodicil is in feite een blauwdruk van uw onderneming.

 • Hoe is het een en ander geregeld binnen uw onderneming?
 • Wat zijn de belangrijkste klanten?
 • Wie zijn de belangrijkste leveranciers?
 • Hoe is de bedrijfsfinanciering geregeld?
 • Hoe is de zeggenschap in uw onderneming geregeld?
 • Hoe verloopt het productieproces, het orderproces?
 • Wie is gemachtigd om een akkoord te geven aan een offerte?

Ga zo maar door. Allemaal zaken die van belang zijn binnen uw onderneming. Ongeacht hoe groot uw onderneming is.

En dan?

U heeft alles netjes op papier gezet. Een mooi document, netjes ingebonden. Het komt in de kluis te liggen. En u brengt uw nabestaande op de hoogte van het document. Maar de tijd gaat verder. Het verdwijnt naar de achtergrond. Het verstoft. Men is niet meer op de hoogte van het document. En uiteindelijk veroudert het document. Wat is dan de waarde nog van uw bedrijfscodicil?

Het CM&P bedrijfscodicil

Claassen, Moolenbeek & Partners heeft hiervoor de oplossing. Het
bedrijfscodicil. Wat is dat nu? Als eerste gaan we met u aan de slag om uw onderneming in kaart te brengen. Maar dat is niet alles. We gaan ook met u in kaart brengen wie de rol gaat overnemen als u niet meer kan ondernemen. Dit kan familie zijn, uw echtgenote, uw kinderen, maar ook eventuele vertrouwenspersonen. We gaan hier ver in door. Immers kan het ook zo zijn dat u samen met uw vrouw een ongeluk krijgt en zij is uw vertrouwenspersoon. Dan heeft het natuurlijk geen nut. Daarom brengen wij er een gelaagdheid in. En hier wordt samen met u goed over nagedacht.

De digitale kluis

Het document wordt, samen met overige belangrijke documenten, opgeslagen in een digitale kluis. U alleen krijgt hiervan de sleutel. Een digitale sleutel. Maar deze kluis kan meer. Documenten bijvoorbeeld kunnen via de digitale kluis makkelijk gedeeld worden met de notaris of uw vertrouwenspersoon. Ook kunnen digitale profielen, codes, accounts kunnen in de digitale kluis worden opgeslagen.

Sleuteltestament

Samen met de notaris wordt er een testament opgemaakt. Dit kan alleen een testament zijn, maar ook een levenstestament. Dit testament regelt enkel en alleen wie toegang krijgt tot uw digitale kluis. Dit is een enorm voordeel. Want op het moment dat u komt te overlijden zal de notaris de gemachtigde oproepen en hem of haar een digitale sleutel overhandigen. Op het moment dat de gemachtigde de kluis opent ziet hij direct het 
CM&P bedrijfscodicil.
 Hiermee heeft dus de gemachtigde direct een draaiboek hoe hij moet handelen.

Jaarlijkse update

Uw CM&P bedrijfsadviseur maakt met u jaarlijks een afspraak. Tijdens deze afspraak loopt uw CM&P bedrijfsadviseur samen met u uw bedrijfscodicil door.

 • Is alles nog up to date?
 • Zijn er zaken veranderd?
 • Moeten er zaken aangepast worden?

Dat kan zijn ten aanzien van onderdelen binnen uw onderneming, maar dit kan ook zijn ten aanzien van de gelaagde vertrouwenspersonen structuur. Uw CM&P bedrijfsadviseur past het document aan en laat de vernieuwde versie opslaan in uw digitale kluis.

Meer informatie?

We zijn ons ervan bewust dat het een delicate zaak is. Het gaat om zeer vertrouwelijke zaken. Die wilt u niet aan iedereen bloot leggen. Echter wij als CM&P Bedrijfsadviseurs zijn het gewend om met vertrouwelijke zaken om te gaan. Onze bedrijfsethiek eist dat van ons. Daarom gaan wij niet direct aan de slag. We maken eerst een vrijblijvende afspraak om elkaar beter te leren kennen. U zult merken dat dit gesprek vertrouwen wekt. Wilt u een keer kennismaken? En wilt u meer weten over de werkwijze? Neem dan eens contact op. Klik hier voor een partner bij u in de buurt.