Aankoop van bedrijven

Deel deze pagina

4 juli 2012Een ondernemer (industrie, > 25 FTE) wilde graag groeien. Dan komt de keus: op eigen kracht of een bedrijf overnemen? Wij hebben een methode ontwikkeld, waarbij wij die beslissing omtrent eventuele aankoop van een bedrijf samen met de ondernemer kunnen afwegen. We hebben de ondernemer begeleid bij het traject van aankoop.

Voorbereiding
Middels een QuickScan brachten wij het bedrijf in beeld. De sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van de onderneming werden in kaart gebracht. Uiteraard worden de externe ontwikkelingen betrokken. Aan de hand van die analyse bepaalden wij de te volgen strategie. Waarbij ook aandacht werd gegeven aan een actieplan voor de periode na de overname (implementatieplan).

Nadat we vastgesteld hadden dat de beste/snelste groeimogelijkheid lag bij bedrijfsovername, hebben wij een profiel vastgesteld van het over te nemen bedrijf. Hierbij werd focus aangebracht. Vervolgens verkennen we de markt, waarbij we diverse netwerken gebruiken. In dit geval bleek het netwerk van de ondernemer (opnieuw) het meest waardevol te zijn.

Voorlopige afspraken
Wij benaderden enkele overnamekandidaten. Aan de hand van de informatie die wij kregen, bepaalden wij de voorlopige waarde van het aan te
kopen bedrijf.
Wij beoordeelden de financierbaarheid van de overname. Na onderhandelingen met de overnamekandidaat en zijn adviseurs, kwamen we tot een intentieovereenkomst. In deze fase werd tevens het implementatieplan nader geconcretiseerd.

Afronding
Vervolgens vindt een nader onderzoek plaats bij de over te nemen onderneming (due diligence). Zo’n onderzoek kan gericht zijn op administratieve, juridische, fiscale en arbeidsvoorwaardelijke aspecten, bedrijfsmiddelen en voorraden of combinaties daarvan. Natuurlijk kijken wij naar de concrete financieringsvorm van de overnameplannen. Daarna worden de eindbesprekingen met de verkoper opgestart, waarbij de garanties, zekerheden, concurrentiebeding en aansprakelijkheidsregelingen vastgelegd worden in de definitieve overeenkomst.